Summering och uppstart

Verksamhetsårets första medlemsmöte genomfördes på First Hotel Park Astoria med 36 deltagande medlemmar och respektive. Efter att ha avätit en mycket god trerätters middag hölls sedvanliga mötesförhandlingar. Mötet inleddes med att Lions President Hans Björkman tilldelade Lion Arne Wåhlstedt en utmärkelse för sitt engagerade och idoga arbete med att putsa fönster åt företag och enskilda i Enköping. Resultatet av Arnes ansträngningar blev att hela det "inputsade" beloppet på 108 000 kr kunde utbetalas till Barndiabetesfonden. Arne kommer att fortsätta sitt putsande även detta verksamhetsår men då går de insamlade medlen till Lions Cancerforskningsfond med inriktning Banrncancerforskning. Senare under mötet blev Arne honorerad ännu en gång då han enligt medlemmarnas beslut tilldelades Lions främsta hedersutmärkelse Melvin Jones. Stort tack till Arne för hans insatser!

 

Summeringen av föregående verksamhetsårs resultat visar ännu en gång att klubben når ett nytt "all time high" när det gäller insamlade medel vilket gör oss till en av de mest framgångsrika klubbarna i Sverige. Året 2017/2018 slutade på 560 000 utdelade kronor. Julmarknaden med alla dess delar, Årsmärken, den nya aktiviteten Bilens Dag, distributiona av EHT samt Fönsterputsningen var de mest inkomstbringande aktiviteterna. Stort tack till alla de Enköpingsföretag, näringsidkare och privatpersoner som på olika sätt har sponsrat och bistått klubben under året. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete även under kommande verksamhetsår.

 

Resultatet innebär att klubben har kunnat stöttat ett stort antal projekt med i många fall stora belopp under året. Bland de lokala projekt som fått bidrag kan nämnas Little Lions, Anhörigcentrum, Majblomman, Handikappföreningarna, Synskadades Riksförbund, FUB samt flera av våra skolor med stipendier och sponsring av arrangemang. Nationellt har bidragen främst gått till cancerforskning genom Lions Cancerforskningsfond, Bröstcancerfonden, Barncancerfonden, Prostatacancerforskning samt till Barndiabetesfonden, Ronald McDonald Hus i Uppsala och Natascha Anderssons barnläger för barn från Tjernobylområdet. Internationellt har vi stöttat SOS Barnbyar, De Glömda Barnen, Flyktinghjälpen, bekämpning av mässling samt Lions tältprojekt för katastrofdrabbade områden.

 

Under innevarande verksamhetsår har redan några aktiviteter genomförts, bland annat Lions Open i Golf som samlade 37 tävlande och gav 7 900 kr till behövande, Lattjo Lajban och Trädgårdsdagen. Sedan följer resten av årets traditionella aktiviteter där närmast Ljusets Kväll till förmån för Bröstcancerforskning står på tur den 25 oktober och vidare den traditionella julmarknaden 1-2 december. Under våren hoppas vi på att kunna upprepa succén med Bilens Dag och under våren genomför vi också de återkommande aktiviteterna försäljning av Årsmärke, björkar kring skolavslutningen och nationaldagen samt under hela året distributiona av EHT på fredagar till tidningsställen runt om i kommunen. Inte att förglömma - du som lämnar pantburkar och flaskor på ICA Maxi - du kan donera din pant till Lions genom en enkel knapptryckning på automaten.

 

Klubben har i dag 34 aktiva medlemmar men vi har plats för många fler om några skulle vilja engagera sig ideellt för ett behjärtansvärt ändamål!

Bilens Dag blev en stor framgång

Lördagen den 5 maj genomförde LC Enköping i samverkan med Centrumsamverkan Bilens Dag på Stora Torget i Enköping. Arrangemanget genomfördes till förmån för prostatacancerforskning och blev i många avseenden en stor framgång. Inte minst resultatmässigt då nettointäkten som går till den forskningen beräknas hamna på ca 95 000 kr. Verksamheten på torget var mycket mångsidig. I fokus stod naturligtvvis de sex bilföretag som ställde ut och presenterade några av sina modeller. De och en mängd andra företag svarade också för en stor annonskampanj i Ena Håbotidningen veckan före arrangemanget. Loppis anordnades som vanligt med ett antal "knallar" uppradade i allén och som vanligt underhöll Enköpings Dragspelsklubb. Uppträdde gjorde vidare elever från Westerlundska Gymnasiet i en mannekänguppvisning tillsammans med några av stadens klädesaffärer och Kulturskolan hade också plats på scenen för ett uppskattat inslag. Medverkade och informerade gjorde också Uppsala Prostatacancerförening och dess broderorganisation i Västerås, Arosgubben. På torget skedde dessutom målgången i Arosmaran. Och sist men inte minst så delade LP Hans Björkman ut storcheckar till några av årets bidragsmottagare: Lions Cancerforskningsfond 140 000 kr, De Hörselskadades Riksförbunds Enköpingsavdelning 25 704 kr (en transportabel hörslinga), Majblomman i Enköping 15 000 kr och Little Lions 20 000 kr.

Tillslutningen bland Enköpingsborna var ganska god, dock hade kanske bilföretagen önskat sig lite fler intresserade i den köpstarka medleåldern.  Men alla medverkande var mycket nöjda med dagen och arrangemanget - kanhända bidrog det fina vårvädret en del till det också, så det finns goda utsikter för att aktiviteten upprepas även i framtiden.

Lions Parahockey Cup genomförd

LC Enköping sponsrade helgen 21-22 april en kälkhockeyturnering i Enköping. Lag från Sverige, Norge och Finland deltog i turneringen. Den nya ishallen i Enköping är väl anpassad för kälkhockeyarrangemang. Cupen arrangerades av Nacka HI Kälkhockey medan istider och domarkostnader betalades av Lions. I deltagande lag fanns flera landslagsmeriterade spelare. Arrangemanget rönte stor uppskattning bland de deltagande lagen och arrangörerna förutspår att turneringen återkommer til Enköping även i framtiden.

Månadsmöte med inval och utbildning

Månadsmötet den 19 februari som avhölls på Best Western Park Astoria blev välbesökt av såväl medlemmar som deras respektive. Vid de inledande mötesförhandlingarna invaldes Margareta Björklund i klubben som därmed har 35 medlemmar. På mötet avhandlades som vanligt det ekonomiska läget som är mycket gott, togs ett antal utdelningsbeslut samt orienterades om arbetsläge mm för kommande aktiviteter. Tomas Eklund och Christer Johansson tilldelades utmärkelsen Gold Membership Award för medlemsvärvning. Vidare beslöst att klubben skall stödja bildandet av en lokal LEO-klubb, den första i klubbens historia.

Efter en god och riklig middag fick deltagarna en uppskattad och mycket nyttig genomgång och övning i hjärt-lungräddning. Utbildare var Cheri Brundin från Cupola AB. Medlemmarna fick jobba hårt för att utföra övningen på rätt sätt. Både tempo, teknik och styrka skall stämma för att insatsen skall ge resultat. Samtliga övningsdockor överlevde dock behandlingen. Även användandet av hjärtstartare berördes. 

Klubbmästare i bowling korad

Mars månadsmöte avhölls traditionsenligt i bowlinghallen. Efter att medlemmarna stärkt sig med pytt i panna och ägg skedde mötesförhandlingarna. Bland annat konstaterades att verksamhetsåret har en prognos som pekar mot ett av de bästa resultaten för klubben genom tiderna. Så styrkta till kropp och själ var tolv medlemmar redo att utkämpa årets kamp i klubbmästerskap i bowling. Regerande mästaren Swen Persson hade medfört den stiliga trofén vilket ytterligare stegrade deltaganas kamplusta. Efter en hård och jämn match på bana fyra och med regerande mästarens flåsande i resultatnacken i slutrutorna kunde till slut den nye mästaren Bosse Hesselstål koras. Vi gratulerar Bosse till ytterligare en klubbmästartitel till samlingarna. Bosse är ju sedan tidigare även årets regerande golfmästare.