Årets Julmarknad genomförd

Lions traditionella julmarknad genomfördes i år den 1-2 december. Våra egna aktiviteter innehöll som vanligt Gissa Grisens Vikt, Paketlotteri, Tombola, Chokladhjul, Grantomtar, Tomte, Annonsjakt och naturligtvis även annonsförsäljning. Till det kom de andra aktiviteterna som Centrumsamverkan stod bakom som Luciakandidater, Street Feet, körsång mm samt Sparbankens ponnyridning och brandkåren. I år testades ett nytt grepp att annonsera med en julmarknadsbilaga i EP och motsvarande inslag i EHT. Utvärderingen framöver får väl visa på effekten av julbilagan men man kan nog förmoda att den uppmärksammades på ett annat sätt än den tidigare annonseringen hade gjort. Dessutom fick vi chansen att marknadsföra Lions och klubbens verksamhet på en helsida i bilagan. Detta tillsammans med ett bra reportage i EP från lördagens kommers gjorde att vi nådde ut bra till allmänheten.

 

Tyvärr så var vädrets makter inte riktigt med oss utan lördagen startades upp i regn under förmiddagen och sedan var vädret lite novembergrått och ruggigt resten av marknadsdagarna. Antalet knallar av såväl proffessionellt slag som mer amatörknallar var inte heller så stort som tidigare, men det är kanske en trend som vår julmarknad inte är ensam om. I alla fall så pekar den preliminära utvärderingen på ett nettoresultat nästan i paritet med föregående år, ca 140 000 kronor. Vi sålde i alla fall slut på alla grantomtar och alla julklappspaket - om än något färre än tidigare år - gick också åt under marknadsdagarna.

 

Som kuriosa kan nämnas att den lilla grisen - 37,6 kilo - tog sig en litren motionsrunda under lördagförmiddagen. Rådiga guljackor kunde dock snabbt återbörda grisen till sitt hägn. Den lilla utflykten bedöms dock inte ha påverkat grisens vikt i avgörande omfattning.

(Foton: Olle Stedt och Bo Waldemarsson)

JM fontänen

JM grantomtar

JM grisrymning

JM tomten

Intressant medlemsmöte på Sparbanken

November månadsmöte genomfördes på Sparbanken i Enköping.  Peter Asplund och Sandra Widjeskog informerade om familjejuridik och allmänt om Sparbanken. Informationen var uppskattad och frågorna många, inte minst när det gällde det nya begreppet framtidsfullmakt. Föredragshållarna fick var sin blomma och varma applåder som tack för sina insatser.

 

Efter presentationen avnjöts landgång och dryck samt kaffe och god kaka innan de sedvanliga månadsmötesföerhandlingarna ägde rum. Bland annat informerades om den nya distriktsindelningen där antalet distrikt i Sverige förväntas gå från tio till fem och där Uppland och Stockholm kommer att bilda ett nytt distrikt. Vidare orienterades om att det första distriktsrådsmötet 2019 kommer att äga rum i Enköping den 26 januari där klubben kommer att stå för värdskapet. Inför julmarknaden kommer annonsering att ske i EHT den 23 november oich i EP i form av en annonsbilaga den 29 november. Klubbkommittén påminde om julfesten och nästa månadsmöte den 15 december där inbjudan och information kommer att komma ut de närmaste dagarna.

Ljusets Kväll blev en ny stor framgång

Ljusets Kväll den 25 oktober genomfördes i bra väder och blev en ny stor framgång för vår insamlingsverksamhet. Nytt för den här gången var att utöver den traditionella försäljningen av marschaller på och kring Stora Torget så fanns även ett uppslag med annonser infört i EnköpingsPosten där företag stödde insamlingen mot bröstcancer. I år så går dessutom pengarna till Lions Cancer Forsknings Fond vid Akademiska sjukhuset, LCFF, med dedikering bröstcancerforskning i stället för till Bröstcancerfonden. På så sätt säkertställs att en större andel av insamlade medel går till just forskningen och en minimal del till overhead.

Ljusets kväll

Bild: Hans Björkman

Under kvällen såldes 940 marschaller som placerades ut runt torgfontänen eller vid entéerna till butikerna i närheten av torget. Genom samarbetet med Centrumsamverkan var det många butiker som hade extra öppet den här kvällen. Totalt sett så inbringade kvällen strax under 50 000 kronor vilket är det största belopp som klubben någonsin samlat in till bröstcancerforskning.

 

Stort tack till alla enköpingsbor som bidrog under kvällen och inte minst till alla företag som stöttade insamlingen med sina annonser!

Bilens Dag blev en stor framgång

Lördagen den 5 maj genomförde LC Enköping i samverkan med Centrumsamverkan Bilens Dag på Stora Torget i Enköping. Arrangemanget genomfördes till förmån för prostatacancerforskning och blev i många avseenden en stor framgång. Inte minst resultatmässigt då nettointäkten som går till den forskningen beräknas hamna på ca 95 000 kr. Verksamheten på torget var mycket mångsidig. I fokus stod naturligtvvis de sex bilföretag som ställde ut och presenterade några av sina modeller. De och en mängd andra företag svarade också för en stor annonskampanj i Ena Håbotidningen veckan före arrangemanget. Loppis anordnades som vanligt med ett antal "knallar" uppradade i allén och som vanligt underhöll Enköpings Dragspelsklubb. Uppträdde gjorde vidare elever från Westerlundska Gymnasiet i en mannekänguppvisning tillsammans med några av stadens klädesaffärer och Kulturskolan hade också plats på scenen för ett uppskattat inslag. Medverkade och informerade gjorde också Uppsala Prostatacancerförening och dess broderorganisation i Västerås, Arosgubben. På torget skedde dessutom målgången i Arosmaran. Och sist men inte minst så delade LP Hans Björkman ut storcheckar till några av årets bidragsmottagare: Lions Cancerforskningsfond 140 000 kr, De Hörselskadades Riksförbunds Enköpingsavdelning 25 704 kr (en transportabel hörslinga), Majblomman i Enköping 15 000 kr och Little Lions 20 000 kr.

Tillslutningen bland Enköpingsborna var ganska god, dock hade kanske bilföretagen önskat sig lite fler intresserade i den köpstarka medleåldern.  Men alla medverkande var mycket nöjda med dagen och arrangemanget - kanhända bidrog det fina vårvädret en del till det också, så det finns goda utsikter för att aktiviteten upprepas även i framtiden.

Summering och uppstart

Verksamhetsårets första medlemsmöte genomfördes på First Hotel Park Astoria med 36 deltagande medlemmar och respektive. Efter att ha avätit en mycket god trerätters middag hölls sedvanliga mötesförhandlingar. Mötet inleddes med att Lions President Hans Björkman tilldelade Lion Arne Wåhlstedt en utmärkelse för sitt engagerade och idoga arbete med att putsa fönster åt företag och enskilda i Enköping. Resultatet av Arnes ansträngningar blev att hela det "inputsade" beloppet på 108 000 kr kunde utbetalas till Barndiabetesfonden. Arne kommer att fortsätta sitt putsande även detta verksamhetsår men då går de insamlade medlen till Lions Cancerforskningsfond med inriktning Banrncancerforskning. Senare under mötet blev Arne honorerad ännu en gång då han enligt medlemmarnas beslut tilldelades Lions främsta hedersutmärkelse Melvin Jones. Stort tack till Arne för hans insatser!

 

Summeringen av föregående verksamhetsårs resultat visar ännu en gång att klubben når ett nytt "all time high" när det gäller insamlade medel vilket gör oss till en av de mest framgångsrika klubbarna i Sverige. Året 2017/2018 slutade på 560 000 utdelade kronor. Julmarknaden med alla dess delar, Årsmärken, den nya aktiviteten Bilens Dag, distributiona av EHT samt Fönsterputsningen var de mest inkomstbringande aktiviteterna. Stort tack till alla de Enköpingsföretag, näringsidkare och privatpersoner som på olika sätt har sponsrat och bistått klubben under året. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete även under kommande verksamhetsår.

 

Resultatet innebär att klubben har kunnat stöttat ett stort antal projekt med i många fall stora belopp under året. Bland de lokala projekt som fått bidrag kan nämnas Little Lions, Anhörigcentrum, Majblomman, Handikappföreningarna, Synskadades Riksförbund, FUB samt flera av våra skolor med stipendier och sponsring av arrangemang. Nationellt har bidragen främst gått till cancerforskning genom Lions Cancerforskningsfond, Bröstcancerfonden, Barncancerfonden, Prostatacancerforskning samt till Barndiabetesfonden, Ronald McDonald Hus i Uppsala och Natascha Anderssons barnläger för barn från Tjernobylområdet. Internationellt har vi stöttat SOS Barnbyar, De Glömda Barnen, Flyktinghjälpen, bekämpning av mässling samt Lions tältprojekt för katastrofdrabbade områden.

 

Under innevarande verksamhetsår har redan några aktiviteter genomförts, bland annat Lions Open i Golf som samlade 37 tävlande och gav 7 900 kr till behövande, Lattjo Lajban och Trädgårdsdagen. Sedan följer resten av årets traditionella aktiviteter där närmast Ljusets Kväll till förmån för Bröstcancerforskning står på tur den 25 oktober och vidare den traditionella julmarknaden 1-2 december. Under våren hoppas vi på att kunna upprepa succén med Bilens Dag och under våren genomför vi också de återkommande aktiviteterna försäljning av Årsmärke, björkar kring skolavslutningen och nationaldagen samt under hela året distributiona av EHT på fredagar till tidningsställen runt om i kommunen. Inte att förglömma - du som lämnar pantburkar och flaskor på ICA Maxi - du kan donera din pant till Lions genom en enkel knapptryckning på automaten.

 

Klubben har i dag 34 aktiva medlemmar men vi har plats för många fler om några skulle vilja engagera sig ideellt för ett behjärtansvärt ändamål!

Lions Parahockey Cup genomförd

LC Enköping sponsrade helgen 21-22 april en kälkhockeyturnering i Enköping. Lag från Sverige, Norge och Finland deltog i turneringen. Den nya ishallen i Enköping är väl anpassad för kälkhockeyarrangemang. Cupen arrangerades av Nacka HI Kälkhockey medan istider och domarkostnader betalades av Lions. I deltagande lag fanns flera landslagsmeriterade spelare. Arrangemanget rönte stor uppskattning bland de deltagande lagen och arrangörerna förutspår att turneringen återkommer til Enköping även i framtiden.