Årsredovisning 2018/2019

Årsredovisning

Ännu en gång har klubben genomfört ett framgångsrikt verksamhetsår där vi har kunnat dela ut ca 450 000 kronor till hjälpbehövande och dessutom har vi en rejäl slant över i kassan för kommande insatser. Under året har klubben haft ett femtontal olika insamlingsaktiviteter där grunden är de traditionella aktivitetrna Julmarknad, Ljusets kväll, Loppis och Björkar och dit nu även Arnes fönsterputsning och Bilens Dag som genomfördes för andra året får räknas. Andra viktiga aktiviteter är Årsmärke, Tidningsdistribution och Lions Open. Resultatet av de olika aktiviteterna redovisas nedan. Även intresset för klubben och vår verksamhet ligger högt. Under verksamhetsåret har tre nya medlemmar valts in och klubben har nu totalt 37 ideellt arbetande medlemmar.

Alla träget arbetande medlemmar till trots så skulle klubben inte åter gjort ett så bra resultat om vi inte haft så välvilliga och positiva samarbetspartner och sammanlunda Enköpingsbor. Vi har dessutom ett givande samrabete med Enköpings Centrumsamverkan vilket båda organisationerna drar fördelar av. Vi kunde också för första gången erbjuda att teckna ett årligt samarbetsavtal där klubben och samarbetspartnern vid ett tillfälle kom överens om vilka aktiviteter som partnern var intresserade av att delta i och hur och när som fakturering skulle ske. En rationalisering för både klubben och partnern. Glädjande nog var det många av klubbens ca 225 samarbetspartner som nappade på möjligheten. De som ville fortsätta med den gamla modellen att ta beslut om deltagande vid varje särskit tillfälle var naturligtvis välkomna att fortsätta med den modellen.

Under året har tio medlemsmöten genomförts. Det har som vanligt varit en mix av arbetsmöten, företagsbesök, klubbmästerskap i bowling och så de samkvämsbetonade julfesten och säsongsavslutningen. Vid några av arbetsmötena har funktionärer från Lions medverkat och vid andra tillfällen har externa föreläsare haft intressanta genomgångar. Ett arbetsmöte har genomförts under en dagskryssning till Åland. Som vanligt så har klubbens kostnader för medlemsmötena betalats av medlemmarna själva. En av grunderna med Lions verksamhet är att insamlade medel skall gå oavkortat till hjälpverksamheten, klubbaktiviteter betalas av medlemmarna själva. Detta följs noggarnnt upp årligen av klubbens revisorer.

Under året introducerade klubben också ett nytt stipendium, Bäste Kamrat, att utdelas till några elever ur varje årskurs 9 vid Enköpings grundskolor. Fem av skolorna hade visat intresse för stipendiet. För att bli tilldelad stipendiet måste eleven ha uppträtt i linje med Lions etik vilket bland annat inneburit att eleven skall ha uppträtt artigt och vänligt, tagit aktiv ställning mot mobbing och didskriminering, hjälpt kamrater i och utanför skolan och uppträtt schysst på sociala medier.

När det gäller att fördela de insamlade medlen så har en stor andel gått till Lions Cancerforskningsfond. Men klubben har också strävat efter att stödja behövande lokat. Bland de lokala mottagarna kan nämnas Little LIons, Akutmottagningen, Kvinnopjouren, Majblomman, Handikappföreningarna, FUB och Anhörigcentrum. Som vanligt så delar inte Lions ut bidrag med automatik utan de som önskar bidrag måste komma in med en specificerad framställan till klubben även om man kanske i många år erhållit en summa.

De olika aktiviteterna har gett följande resultat:

Lions Open i golf den 12 augusti
Resultat 8 000 kr till Lions Cancerforskningsfond för bekämning av barncancer

Lions Open

Lattjo Lajban den 25 augusti
Ingen insamling utan endast PR-verksamhet

Trädgårdsdagen den 1 september
Resultat 2 750 kr.

Ljusets Kväll den 25 oktober
Resultat 46 000 kr till Lions Cancerforskningsfond mot bröstcancer

Ljusets Kvall

Julmarknaden den 1-2 december
Resultat 142 000 kr.

Julm 1Julm 2Julm 3

Årsmärket under januari-februari
Resultat 15 000 kr.

Arsmarke

Bilens Dag och Vårloppis den 4 maj
Resultat 67 000 mkr till Lions Cancerforskningsfond mot prostatacancer

Björkarna till nationaldagen
Resultat 17 500 kr.

Bjorkar

Distribution av EnaHåbotidningen (EnköpingDirekt) till tidningsställen
Resultat 77 000 kr.

EHT

Bidrag från ICA Maxi samt Pantomaten
Resultat 42 000 kr.

Insamling av begagnade glasögon
Denna verksamhet ger inget ekonomiskt tillskott men 500 par glasögon har samlats för återanvändning.

Arne Wåhlstedt fönsterputsning
Resultat 70 200 kr till Lions Cancerforskningsfond för bekämning av barncancer

Fonster

Parkeringsvärdar på Grönsöö Äppelmarknad
Resultat 3 000 kr till förmån för De Glömda Barnen

Samarbete med Begravningsentrepenörerna i Enköping
Resultat 30 000 kr betalade direkt till Lions Cancerforskningsfond

Under julmarknaden gjordes ett försök att samla in begagnade mobiltelefoner för renovering och återförsäljning alternativt materialåtervinning för de telefoner som inte bedömdes i sådant skick eller modernitetsgrad att de kunde återförsäljas. Insamlingen inbringade drygt 100 mobiltelefoner och diverse annna eklektronik. Av dessa var det dock bara en som företaget klubben samarbetade med, ATEA, bedömde kunna återföras ut på marknaden. För denna telefon erhöll dock klubben 289 kr. Många bäckar små...
Även om det ekonomska resultatet inte var så stort så innebar aktiivteten i alla fall att ett stort antal elektronikprylar togs omhand för återvinning i stället för att ta plats i skåp och lådor och kanske hamna på soptippen. Ett klimatsmart projekt.

Välbesökt månadsmöte med föredrag, inval och hedersbetygelser

Maj månads medlemsmöte som genomfördes på Best Western Park Astoria var välbesökt av såväl medlemmar som anhöriga. Dessutom var två intresserade möjligen blivande medlemmar inbjudna att följa mötet. Efter att en som vanligt god middag hade intagits samlades de närvarande för att genomföra ett digert program.

Först ut på plan var distrikt 101-O GMT koordinator medlemsutveckling Jan Hallström som höll en informativ genomgång och gav tips och råd att tänka på när det gällde rekrytering av nya medlemmar.

Efter Jans genomgång äntrade Maria Arosenius, kommunpolis i Enköping scenen. Maria berättade om polisens i Enköping organisation och arbete och gav en expose över brottslighetens utbredning i kommunen. En genomgång som uppenbarligen behandlade ett engagerande område av de många frågorna till Maria att döma.

Passande nog i medlemskoordinatorns närvaro kunde Presidenten Hans Björkman inviga två nya medlemmar i klubben. Elvir Blasevic och Sören Sillén fick motta diplom och lionsnål och hälsades välkomna av samtliga närvarande medlemmar. Faddrarna Arne Wåhlstedt och Hans Björkman honorerades med diplom.

Vice Presidenten Jan-Erik Flink tog därefter till orda till presidenten Hans Björkmans stora förvåning. Efter några inledande ord förärades Hans en av Lions främsta utmärkelser, Progressive Melvin Jones Fellowship. Han är den andre i klubben som erhåller denna utmärkelse och han får den för sitt mångåriga och outtröttliga och engagerade arbete i Lions anda. Det enorma arbete som Hans lägger ner på Lions saknar motstycke och utmärkelsen som ledsagades av varma applåder från de närvarande är synnerligen välförtjänt.

När VP Jan-Erik nu hade ångan uppe kallade han upp Christer Johansson till podiet. Christer belönades med Lions främsta utmärkelse, Melvin Jones Fellowship för många års träget och engagerat arbete i klubben. Christer har genom åren innehaft flera tunga kommittébefattningar, varit president och är motor och pådrivande när det gäller golftävlingen Lions Open som genomförs varje år, i år den 4 augusti. Även Christer fick varma och välförtjänta applåder för sin insats. Hans och Christers hustrur, Ingegerd och Gunilla hedrades med blommor som tack för sina insatser.

Efter alla dessa inledande moment så vidtog sedvanliga mötesförhandlingar i god ordning varefter presidenten kunde tacka alla närvarande och avsluta ett digert möte.

 
Nyinvalda
 
Nyinvalda Lion Sören Sillén och Elvir Blasevic tillsammans med LP Hans Björkman

Bilens Dag genomförd

För andra gången genomfördes Bilens Dag den 4 maj på Stora Torget i Enköping. Syftet med arrangemanget är att samla in bidrag till forskning mot prostatacancer och det sponsras av de bilföretag i bygden (Aros Auto, Möller Bil, Bra Bil och Hedin Bil) som köpte utställningsplats på torget samt av de företag som annonserade i EnköpingDirekt i anslutning till arrangemanget. Bidragande till insamlingen var också alla de enköpingsbor som villigt köpte lotter i Lions tält samt de utställare som hyrde en loppisplats. Preliminärt beräknas arrangemanget ha resulterat i ett netto på drygt 65 000 kr som kommer att skänkas till Lions Cancerforskningsfond, dedikerade till forskning mot prostatacancer.

Till alla bidragsgivare, stora som små, vill Lions Enköping rikta ett stort och varmt tack för ert engagemang för en angelägen forskning!

Lions genomförde också för första gången en organiserad insamling av mobiltelefoner och annan elektronik samt av begagnade glasögon. Glasögoninsamlingen som resulterade i att 244 par glasögon lämnades in under dagen ger inget ekonomiskt tillskott till Lions men glasögonen kommer att komma behövande ute i världen till godo. Insamlingen av mobiler och elektronik gav till resultat 1 bildskärm, 1 laptop, 4 läsplattor och 102 mobiltelefoner av varierande ålder och modernitet. De mobiler och utrustning som kan återförsäljas kommer att ge Lions ett ekonomiskt tillskott till forskningen mot prostatacancer. Hur stort det beloppet blir beror på hur stor mängd av det insamlade som bedöms säljbart. Den summan är ännu inte känd. Övrig utrustning går till materialåtervinning där framförallt ädla metaller kommer att utvinnas och därmed spara på utnyttjandet av jordens naturtillgångar. Som exempel kan nämnas att ett ton elektronikskrot ger ca 100 gram guld och 400-500 gram silver vilket när det gäller guldet är tretton gånger mer än ett ton guldmalm ger. Bara de 100 grammen guld betingar ett marknadspris på ca 38 000 kr.

På lördagen delade också Lions Enköping ut storcheckar till några av de som mottar bidrag i år. Årets mottagare var Lions Cancerforskningsfond (150 000 kr), Little Lions (30 000 kr), Majblommerföreningen (15 000 kr), DHR (15 000 kr), Kvinnojouren (5 000 kr) och Enögla Grundsärskola (9 400 kr).

I övrigt deltog och uppträdde också Prostatacancerföreningen i Uppsala län, Dragspelsklubben, Pecke Polis och Street Feet och dessutom var det målgång på torget i Arosmaran.

Klubbmästerskap och utmärkelser

I anslutning till månadsmötet den 18 mars genomfördes klubbmästerskapet i bowling. Efter att ha avnjutit en god pyttipanna med ägg och genomfört mötesverksamheten drog spelet igång på fem banor. Det blev en hård kamp ända till de sista rutorna mellan främst tre medlemmar, regerande mästaren Bo Hesselstål, Olle Stedt och Hans Zander. När sista käglan hade fallit stod dock Hans som segrare. Hans fick motta det stiliga vandringspriset som det närmaste året kommer att inta en framträdande plats i det Zanderska hemmet. Stort grattis till Hans!

Fyra medlemmar tilldelades hedersbetygelser. Utmärkelsen för 15 års medlemskap tilldelades Bo Hesselstål och Bruno Stråhle. Utmärkelse för medlemsvärvning tilldelades Tomas Eklund och Christer Johansson. Stort grattis till de belönade.

Försäljningen av årsmärken och årskontrakt har löpt på bra och de sista grupperna kommer att avrapportera under veckan. Sammantaget har hittills genomförda aktiviteter gått bra och prognosen i halvtid pekar mot att klubben även i år kommer att kunna passera halvmiljonstrecket i utbetalade medel.

Närmast kommande evenemang är Bilens Dag den 4 maj med i stort sett samma program som förra året. Nytt för i år är att klubben under Bilens Dag kommer att samla in gamla mobiltelefoner för återvinning, ett projekt som förväntas både bidra till vårstädning av skåp och lådor i enköpingsbornas hem och ett bidrag till miljön. Mer om både programmet och telefoninsamlingen kommer i annonser och på annat sätt under våren.

IMG 6017

Bilens Dag den 4 maj är också Mobilens Dag

Din gamla mobiltelefon kan rädda liv!

De flesta av oss har säkert en eller två gamla mobiltelefoner liggande hemma i något skåp eller låda. Förpassade dit när en nyare eller bättre variant gjorde sin entré i hemmet. Men även om den gamla mobilen nu är ratad, kan den fortfarande göra stor nytta. Varje elektronikpryl, som till exempel en mobil, innehåller små men värdefulla mängder av ädelmetaller och andra ämnen som kan återvinnas och användas i nya produkter. Att återvinna sin gamla mobil bidrar till att minska utarmningen av jordens tillgångar och skonar miljön om den tas omhand i stället för att hamna på soptippen eller i naturen.

Är din mobil dessutom hel och fungerande eller i ett sådant skick att den kan repareras och återanvändas så kan den bli ett bra alternativt köp på begagnatmarknaden eller exporteras till länder och områden där efterfrågan på mobiler är växande men där prestandakraven hos användarna inte är lika höga som här.

Du kan alltså göra en god insats på många sätt genom att lämna din gamla mobil till återanvändning. På Bilens Dag den 4 maj kommer Lions i Enköping att ta emot gamla mobiltelefoner – gärna med tillhörande laddare – i vårt tält på Stora Torget. Även läsplattor och gamla laptop tas emot. De insamlade apparaterns kommer sedan att skickas med en säkerhetstransport till ett svenskt it-företag, ATEA, som tar hand om apparaterna på något av de sätt som beskrivs ovan. Alla mobiler kommer att nollställas från gammal information genom företagets säkerhetsprogram så det finns ingen risk att data som du eventuellt haft kvar i telefonen eller datorn kommer att komma i orätta händer.

Behållningen av återvinningen kommer att tillfalla Lions Enköping och kommer att skickas oavkortat till Lions Cancerforskningsfond för prostatacancer. Din gamla mobil kan alltså rädda liv!

Samtidigt fortsätter vår insamling av begagnade glasögon inom ramen för Lions projekt ”Recycle For Sight” i samverkan med den ideella organisationen Vision For All. VFA mäter upp och rengör insamlade glasögon och deras optiker åker ut i världen och delar ut till de allra fattigaste som inte har råd och möjlighet till vare sig synundersökning eller glasögon

Kom till Stora Torget med din gamla lur den 4 maj och stöd kampen mot prostatacancer! Och har du dessutom gamla glasögon liggande hemma så ta med dem också. Lions ser till att de kommer behövande tillgodo.

atea logo large 480x125 rgbBild1Recycle for Sight

Lions och kampen mot diabetes

Första månadsmötet 2019 genomfördes måndagen den 21 januari som ett arbetsmöte på Park Astoria. Före de formella förhandlingarna avåts en god middag varefter medlemmarna fick en information om diabets och om diabetshunden Siri.

 

Diabets typ 1 - i dagligt tal kallad barndiabetes - har ca 50 000 drabbade i Sverige. Tre personer i genomsnitt insjuknar varje dag. Sjukdomen som oftast drabbar barn innebär att kroppen är i total avsaknad av insulinproduktion. Orsaken till sjukdomen är okänd och innebär en livslång kamp med kontroller och insulinintag då det för närvarande inte finns något botemedel. En person som lider av diabets typ 1 måste kontrollera sin blodsockerhalt en gång i halvtimmen, kalibrera sina övervakningshjälpmedel flera gånger dagligen samt tillföra insulin i samband med varje måltid. En behandling som kan vara betungande nog för en vuxen men som blir extra besvärlig när det gäller barn. De elektroniska hjälpmedel som finns att tillgå har en del brister, bland annat noggrannheten och tiden det tar för instrumentet att reagera på förändringar i blodsockerhalten. Fördröjningar som kan vara fatala då både för höga och för låga värden i värsta fall kan vara dödliga om de inte upptäcks i tid.

 

Ett mycket precisare hjälpmedel är en alarmerande hund - diabetshund - som med sin känsliga näsa kan tränas att mycket snabbt reagera både på för höga och för låga värden och markera eller alarmera. Hunden Siri genomgår just nu lämplighetstester som påbörjas vid sex månaders ålder. Lämplighetstesten innebär bland annat att hunden skall kunna arbeta utan att bli distraherad i olika situationer, arbeta bland andra människor och utan att bli rädd för höga ljud som skott eller fyrverkeriknallar. Siri håller nu på att testas och tränas för att klara lämplighetstesten. När Siri är godkänd börjar den egentliga träningen för att bli kvalificerad som diabetshund. Utbildningen tar ett och ett halvt år och genomförs både av certifierade hundutbildare och i hemmet. Klarar Siri lämplighetgstesten kommer Lions Enköping att sponsra hennes utbildning.

 

Vi önskar Siri lycka till i sin utbildning så att hon kan bli det stöd och hjälp som hennes husse så väl behöver!