Bilens Dag inställd

På grund av den rådande situationen med coronaviruset så har Lions Enköping och Centrumsamverkan fattat beslut att ställa in Bilens Dag som skulle genomförts lördagen den 9 maj.

Terapikatter gladde äldreboende

Lions Enköping har överlämnat tre stycken så kallade digitala terapikatter till äldreboendet Kungsgården som därmed blir det första äldreboendet i kommunen att använda terapikatter. De konstgjorda katterna har en naturtrogen päls som kan borstas, de reagerar på beröring genom att spinna, jama, röra huvudet, öppna munnen och ögonen och slicka på tassen. Ibland kan katten lägga sig på rygg för att bli kliad på magen. Tanken är att katterna skall ge både stimulerande och lugnande effekt på framförallt målgruppen äldre med olika grad av demens.

Vid överlämningen var inte den målgruppen representerad men några närvarande andra boende blev genast förtjusta i de tre charmtrollen Maja, Gudrun och Charlie som vandrade från famn till famn. Man skulle kunna tycka att en konstgjord katt inte skulle imponera framförallt på någon som varit van vid levande katter tidigare i livet. Men flera av de äldre som nu fick chansen att känna på de här katterna hade tidigare kattvana och deras förtjusning var stor över det naturtrogna sättet som Maja och hennes kattkollegor uppträdde på. Erfarenheterna av digitala terapikatter från andra äldreboende i landet är mycket positiva och Kungsgården skall nu ta fram en plan för hur katterna bäst skall användas. I slutet av april kan vi förvänta oss en uppföljning och redovisning av hur katterna har tagits emot av den avsedda målgruppen.

Gåvan av katterna var ännu ett projekt från Lions Enköping där man satsar lokalt på att hjälpa utsatta och de som har det svårt i samhället. Det är bara helt naturligt att vi har en lokal profil på våra hjälpinsatser säger klubbens president Jan-Erik Flink. Det är ju alla enskilda enköpingsbor och inte minst alla de generösa affärsidkare och företag i Enköping som villigt ställer upp och sponsrar vår verksamhet som gör vår verksamhet möjlig.

Katt1

Katt9

Månadsmöte med intressant föredrag och inval

Februari månads medlemsmöte genomfördes på Park Astoria och inleddes med en som vanligt god måltid. Uppslutningen var god, även de anhöriga var inbjudna att delta, och efter måltiden samlades alla till att lyssna på kvällens gästföreläsare. Överstelöjtnant Gustav Dufberg från Livgardet höll ett engagerande och intressant föredrag om sin tid som mentor och handledare åt Afghanska armén 2011. Ett uppdrag som krävde både engagemang, eftertanke och stora mått av diplomati och kunskap om människorna, strukturerna, kulturen och sedvänjorna i landet. Påtagligt var de stora skillnaderna i hur ledning av regionerna och de militära förbanden fungerade i praktiken. Där släktskap, klansamhörighet och egenintressen kom före de formella befälslinjerna. Föredragshållaren berörde också de påfrestningar och osäkerheter som hemmavarande familjemedlemmar utsattes för och som också påverkade de som var utsända i en osäker och farlig miljö. De många frågorna efteråt visade att föreläsningen hade gjort stort intryck på de närvarande.

Efter föredraget förrättades inval av en ny Lions-medlem, Thomas Olsson, som efter att ha förklarat sig villig att följa Lions värdegrund och åta sig de uppgifter som klubben kan ålägga honom, erhöll Lionsnålen och ett diplom som bevis för sitt medlemskap. Lions Enköping hälsar Thomas varmt välkommen i klubben!

Därefter genomfördes sedvanliga mötesförhandlingar under presidentens ledning varefter mötet avslutades.

Föredrag och inval av medlem nummer 38

Månadsmötet den 18 november inleddes med att Solveig Zander höll en orientering om äldrefrågor. Bland annat berörde hon förenklad hemtjänst, välfärdsteknik, sjukvård, tandvård och boende. 

Därefter förättades inval av klubbens 38:e medlem, Benny Schön, som erhöll sedvanliga bevis på sitt medlemskap i form av diplom och Lions pin. Även Bennys fadder, Ove Bergsten, uppmärksammades med ett diplom. Efter invalet vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Bland annat noterades att klubben hittills detta verksamhetsår betalat ut ca 160 000 kr till lokala, nationella och internationella projekt och mottagare. Vidare skedde en genomgång av arbetsläget inför klubbens signaturverksamhet, Lions Julmarknad den 30 november och 1 december. Arbetsläget var gott och under kontroll och resultatet av en omfattande planerings- och aktivitetsprocess som började redan i september.

Nästa månadsmötet blir lördagen den 14 december med sedvanligt julbord på Beckasinen och med framträdande av bland annat Enköpings Lucia.

Benny S liten

Julavslutning

Årets sista medlemsmöte genomfördes den 14 december i kombination med den traditionella julavslutningen. Även i år var Beckasinen platsen för festen. Efter inledande glöggmingel läste Hans Björkman några minensord och hölls en tyst minut för att hedra vår nyligen bortgångne medlem Per-Olov Danielsson.

Sedan samlades medlemmarna med respektive för att avnjuta framträdande av Enköpings Lucia med tärnor. Som vanligt ett uppskattat inslag med många vackra sångstycken. Därefter hölls ett kort månadsmöte där bland annat resultatet av den nyss genomförda julmarknaden redovisades. I runda tal gav den aktiviteten 150 000 kronor till aktivitetskassan vilket innebär att hittills har ca 265 000 kronor samlats in under verksamhetsåret. Efter mötesförhandlingarna hade aptiten växt och man kunde hugga in på det välsmakande julbord från Nippon och Frezon som var framdukat. Goda sillinläggningar, lax, skinka, krämig Jansson, prinskorv och köttbullar samt mycket annat gott inmundigandes under stundom ackompanjerat av lämpliga sånger - nästan lika vackert som luciasången. När mättnaden hade börjat lägga sig dök självaste Tomtefar upp och delade ut julklappar till alla. Innan det var dags att bryta upp så genomfördes ett quizz med fina priser till de mest allvetande i församlingen.

Ett stort tack till Christer Johansson och övriga medlemmar i klubbkommittén för ett som vanligt väl arrangerat och genomfört evenemang.

Lions Enköping önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Lucia

Ljusets Kväll slog nya rekord

Ljusets Kväll den 24 oktober till förmån för forskning om bröstcancer blev en stor framgång, både upplevelsemässigt i det fina vädret och resultatmässigt.

Totalt såldes ca 1 100 marschaller vilket är mer än någonsin tidigare. Marschallförsäljningen gav ett netto på ca 18 000 kr. Till detta kommer 54 000 kr i nettointäkter från alla de annonser i lokalpressen som ägnades speciellt åt Ljusets Kväll. Totalt så kommer ca 72 000 kr att skänkas till forskningen mot bröstcancer som resultat av kvällen, ett mycket gott och välbehövligt resultat.

STORT TACK till alla enköpingsbor som kom och köpte marschaller och lika STORT TACK till alla våra företag och sponsorer som betalade annonsplats i tidningen. Ni är alla de verkliga givarna, vi i Lions är bara förmedlarna av era bidrag!

LK 2019