Klubbmästerskap och utmärkelser

I anslutning till månadsmötet den 18 mars genomfördes klubbmästerskapet i bowling. Efter att ha avnjutit en god pyttipanna med ägg och genomfört mötesverksamheten drog spelet igång på fem banor. Det blev en hård kamp ända till de sista rutorna mellan främst tre medlemmar, regerande mästaren Bo Hesselstål, Olle Stedt och Hans Zander. När sista käglan hade fallit stod dock Hans som segrare. Hans fick motta det stiliga vandringspriset som det närmaste året kommer att inta en framträdande plats i det Zanderska hemmet. Stort grattis till Hans!

Fyra medlemmar tilldelades hedersbetygelser. Utmärkelsen för 15 års medlemskap tilldelades Bo Hesselstål och Bruno Stråhle. Utmärkelse för medlemsvärvning tilldelades Tomas Eklund och Christer Johansson. Stort grattis till de belönade.

Försäljningen av årsmärken och årskontrakt har löpt på bra och de sista grupperna kommer att avrapportera under veckan. Sammantaget har hittills genomförda aktiviteter gått bra och prognosen i halvtid pekar mot att klubben även i år kommer att kunna passera halvmiljonstrecket i utbetalade medel.

Närmast kommande evenemang är Bilens Dag den 4 maj med i stort sett samma program som förra året. Nytt för i år är att klubben under Bilens Dag kommer att samla in gamla mobiltelefoner för återvinning, ett projekt som förväntas både bidra till vårstädning av skåp och lådor i enköpingsbornas hem och ett bidrag till miljön. Mer om både programmet och telefoninsamlingen kommer i annonser och på annat sätt under våren.

IMG 6017

Lions och kampen mot diabetes

Första månadsmötet 2019 genomfördes måndagen den 21 januari som ett arbetsmöte på Park Astoria. Före de formella förhandlingarna avåts en god middag varefter medlemmarna fick en information om diabets och om diabetshunden Siri.

 

Diabets typ 1 - i dagligt tal kallad barndiabetes - har ca 50 000 drabbade i Sverige. Tre personer i genomsnitt insjuknar varje dag. Sjukdomen som oftast drabbar barn innebär att kroppen är i total avsaknad av insulinproduktion. Orsaken till sjukdomen är okänd och innebär en livslång kamp med kontroller och insulinintag då det för närvarande inte finns något botemedel. En person som lider av diabets typ 1 måste kontrollera sin blodsockerhalt en gång i halvtimmen, kalibrera sina övervakningshjälpmedel flera gånger dagligen samt tillföra insulin i samband med varje måltid. En behandling som kan vara betungande nog för en vuxen men som blir extra besvärlig när det gäller barn. De elektroniska hjälpmedel som finns att tillgå har en del brister, bland annat noggrannheten och tiden det tar för instrumentet att reagera på förändringar i blodsockerhalten. Fördröjningar som kan vara fatala då både för höga och för låga värden i värsta fall kan vara dödliga om de inte upptäcks i tid.

 

Ett mycket precisare hjälpmedel är en alarmerande hund - diabetshund - som med sin känsliga näsa kan tränas att mycket snabbt reagera både på för höga och för låga värden och markera eller alarmera. Hunden Siri genomgår just nu lämplighetstester som påbörjas vid sex månaders ålder. Lämplighetstesten innebär bland annat att hunden skall kunna arbeta utan att bli distraherad i olika situationer, arbeta bland andra människor och utan att bli rädd för höga ljud som skott eller fyrverkeriknallar. Siri håller nu på att testas och tränas för att klara lämplighetstesten. När Siri är godkänd börjar den egentliga träningen för att bli kvalificerad som diabetshund. Utbildningen tar ett och ett halvt år och genomförs både av certifierade hundutbildare och i hemmet. Klarar Siri lämplighetgstesten kommer Lions Enköping att sponsra hennes utbildning.

 

Vi önskar Siri lycka till i sin utbildning så att hon kan bli det stöd och hjälp som hennes husse så väl behöver!

Säsongsavslutning med julfest och hedersutmärkelse

Lördagen den 15 december hade klubben säsongsavslutning på Beckasinen. Kvällen inleddes med glöggmingel varefter de församlade bänkade sig för nästa programpunkt. Enköpings lucia anlände tillsammans med sina tärnor och underhöll en stund med vacker skönsång. Lions President Hans Björkman höll ett tacktal och överlämnade klubbens gåva till Lucia att användas till den verksamhet som årets luciatåg stöttar. När lucia tågat ut så vidtog ett kortare medlemsmöte. Tyvärr var uppslutningen till festen mindre än normalt av olika anledningar så mötet blev inte beslutsmässigt utan fick inriktas på orienterande punkter. Bland annat konstaterades att årets julmarknad åter hade uppnått ett mycket gott resultat om än något lägre än förra året. I januari kommer dessutom klubben att stå för värdskapet när distriktsrådsmötet förläggs till Enköping.

 

Lions högsta hedersbevisning är Melvin Jones Fellow (MJF), en utmärkelse som kan tilldelas särskilt förtjänta medlemmar eom har gjort betydande insatser för Lions. Om det finns särskilda skäl kan en Lion som redan erhållit MJF uppmärksammas med en ytterligare hedersbevisning nämligen Progressive Melvin Jones Fellow (PMJF). Enligt ett tidigare beslut inom klubben tilldelades under mötet Enköpingsklubbens Mr Lions, Olle Stedt utmärkelsen PMJF. Olle som erhöll MJF 2008 blev nu den första i klubben att även erhålla PMJF för sitt mångåriga, outtröttliga och engagerade arbete både inom klubben och inom distriktet. Hustru Christina uppvaktades med en blomma som uppskattning för sitt engaemang och stöd till Lions. Efter välförtjänta applåder till de belönade avslutades den formella delen av mötet och deltagarna kunde låta sig väl smaka av det rikliga och goda framdukade julbordet. Som kronan på verket dök senare Tomten upp och fördelade med varm hand och humor de medförda klapparna till deltagarna.

 

Trots den relativt ringa uppslutningen var stämningen som vanligt hög och god och innehöll såväl roliga historier som kraftfulla visor som ackompanjerade julbordet. En trevlig kväll i goda vänners lag och utmärkt arrangerat av klubbkommittén med Christer Johansson i spetsen.