Julutsmyckning i centrum

Lions Enköping har i samverkan med ESK Fotboll sålt och placerat ut små jultallar i centrum. Alltid piggar det upp lite i dessa tider!

Jultall

Årets kulturstipendiat

Vid Kulturskolans Stipendiekonsert tilldelades Tilde Lindman LIONS Enköpings stipendium. Vi gratulerar Tilde och önskar henne fortsatt framgång i framtiden!

 Tilde

Ingen LIONS Julmarknad - men ändå julaktiviteter

Det är med stor sorg som Lions Enköping på grund av det rådande Coronaläget och de råd och direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelat tvingas ta det drastiska beslutet att ställa in vår traditionella Julmarknad den 28-29 november.

Men Lions kommer ändå att arrangera ett antal aktiviteter med julanknytning.

Tipspromenaden ”Annonsjakten” kommer att genomföras på sedvanligt sätt under helgen den 28-29/11. Tipskupong och deltagande företag kommer att vara införda i Mitt i Enköping den 20/11.

I anslutning till Annonsjakten kommer också den traditionella ”Gissa Grisens Vikt” att genomföras – låt vara med en annorlunda julgris i år. I samarbete med Fabian Flinks Bröd kommer under 1:a adventhelgen en julgris i marsipan att vara utställd i brödbutiken. Uppgiften är som vanligt att gissa grisens vikt. Tävlingsdeltagande sker genom att Swisha sin gissning på antal gram till Lions på nummer 123 588 43 41. Priset är som vanligt 20 kronor per gissning. Använd gärna den QR-kod som finns i tidningen på uppslaget med Annonsjakten eller som är anslaget i butikens fönster. Sedvanliga priser kommer att utgå.

I samarbete med ESK Fotboll kommer dessutom butiker och företag i centrumkärnan som önskar sponsra Lions att smyckas med uppsatta tallkvistar utanför butikerna. Ett stort antal av LIONS sponsorer har dessutom valt att trots utebliven julmarknad ändå i dessa svåra tider visa sitt stöd genom att annonsera i Enköpingsposten i samband med 4:e advent – den 19 december.

Då Julmarknaden är Lions Enköping största enskilda bidrag till vår hjälpverksamhet är det ett stort avbräck att den inte kan genomföras på sedvanligt sätt. Lions är naturligtvis mycket tacksamma att så många företag ändå trots bistra tider för alla, valt att stötta vår verksamhet. Och naturligtvis är vi lika tacksamma för alla bidrag från enskilda som Annonsjakten och Gissa Grisens Vikt kommer att ge.

Välkomna till våra aktiviteter men glöm inte att iaktta råd och regler från myndigheterna. Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och uppträd med förnuft!

Lions Enköping önskar alla enköpingsbor en trevlig Advent och en God Jul!

Medlem nummer 41 och 42 invalda

Trots att pandemin sätter stora begränsningar i Lions Enköping möjligheter att genomföra de traditionella aktiviteterna så finns det ändå visst ljus i mörkret. Medlemstillströmningen till klubben fortsätter! I dagarna har två nya medlemmar valts in, vilket gör att medlemsantalet i klubben numera är 42 Lion. Vid en enklare ceremoni har Beate och Frej-Viking Selenius avgivit sina löften och upptagits som medlemmar i klubben och de välkomnas varmt. Nålar och diplom överräcktes av Lions President Jan-Erik Flink och fadderdiplom tilldelades Hans Björkman.

Selenius inval

Frej-Viking och Beate Selenius flankerade av Hans Björkman och Jan-Erik Flink. (foto Göran Karlin)

Både tråkigt och glädjande

Pandemin ställer till det för hela samhället - vilket även inkluderar Lions verksamhet.

Tråkigt nog så har klubben blivit tvungen att ställa in resterande månadsmöten 2020, inkusive julfesten, då det inte har gått att finna en lösning på lokal, former mm som tillgodoser direktiven om social distans och umgänge. Även styrelsens möten har fått omvandlats till telefonmöten. Även de planerade aktiviteterna blir naturligtvis påverkade. Just nu överväger styrelsen hur den traditionella julmarknaden skall hanteras. Olika alternativ av engagemang finns men klart är att någon traditionell julmarknad från Lions sida med stånd och aktivitet på torget kommer det inte att bli. Inriktningen är att Annonsjakten kommer att genomföras och till detta möjligen någon form av annonsering i lokalmedia.

Desto mer glädjande är att distributionen av Mitt i Enköping (fd Enköping Direkt, fd Ena-Håbotidningen) har kommit igång igen vilket ger ett gott tillskott till aktivitetsmedeln under sista kvartalet i år. Också glädjande är att Ljusets Kväll kunde genomföras, i och för sig på ett annorlunda sätt även om det inte skedde någon marschallförsäljning på Stora Torget. Annonssidorna i Enköpingsposten samt en Swishkampanj på Facebook gav ändå till resultat att drygt 50 000 kr kunde samlas in till forskningen mot bröstcancer.

Lions Enköping insamling till stöd för

Medlem nr 40 invald

Verksamhetsårets första medlemsmöte genomfördes måndagen den 21 september på Allas Vård och Omsorg som också bjöd på förtäringen, smörgåstårta med tillhörande dryck, vilket närvarande visade stor uppskattning.

Till mötet var tre presumtiva nya medlemmar inbjudna, dessutom invaldes Agneta Nilsson som ny klubbmedlem varvid medlemsantalet nu har nått rekordhöga 40 personer. Agnetas fadder är Jan Hallström, en Lionveteran som nu återvänt till Enköping efter att i många år varit verksam i Uppsala. Vi hälsar både Agneta och Jan välkomna i kretsen.

LP Jan-Erik Flink gjorde en kort resumé över det gångna året som delvis har störts av den pågående pandemin då flera aktiviteter inte har kunnat genomföras alls eller varit påverkade av umgängesbegränsningarna. Trots detta har åter ett rekordstort resultat uppnåtts, dock till stor del beroende på att klubben varit förmedlare av en stor privat donation. Mer om det gångna verksamhetsåret kan läsas under fliken Årsredovisning.

Några medlemmar uppmärksammades särskilt. Jan-Åke Lennqvist erhöll utmärkelse för 45 års medlemskap och Hans Björkman erhöll Lions guldmedalj för sitt ledarskap under 100-års jubileet.

Förslaget till verksamhetsplan för 2020-2021 gicks igenom. Trots stor osäkerhet att kunna genomföra några av våra signaturaktiviteter så som Ljusets Kväll, Julmarknad och Bilens Dag så finns det ändå en förhoppning om att klubben även detta år skall kunna lämna ansenliga bidrag till angelägna hjälpprojekt.

På första bilden syns Agneta Nilsson ta emot diplom som bevis för sitt inträde i Lions, flankerad av sin fadder Jan Hallström och 1. LVP Hans Björkman under överinseende av LP Jan-Erik Flink.

IMG 7318

Jan-Åke Lennqvist har erhållit sin 45-års chevrong av LP Jan-Erik Flink.

IMG 7320

Hans Björkman erhåller Lions guldmedalj. Utdelare är LS Swen Persson.

IMG 7321