Aktivitetsplanering 2022-2023

Under verksamhetsåret planerar vi preliminärt att genomföra följande aktiviteter:

2022-08-14

Lions Open Golf. Enköpings GK

2022-08-27

Lattjo Lajban. Stora Torget

2022-10-27

2022-10-28 - 22-10-30

Ljusets Kväll. Stora Torget

Trenationers landskamp Parahockey

2022-11-26 - 22-11-27

Julmarknad. Stora Torget 

Januari - februari 2023

April 2023

Försäljning av årsmärke

Lions Cup Parahockey

2023-05-06

Bilens Dag 

Maj-juni 2023

Björkar

Hela året

Distribution Mitt i Enköping

Hela året

Glasögoninsamling