Aktivitetsplanering 2020-2021

Under verksamhetsåret planerar vi att genomföra följande aktiviteter:

Aktiviteterna genomförs i den grad och under förutsättning att Coronasituationen medger det.

2020-08-04

Lions Open Golf. Orresta (UTGÅTT)

2020-08-24

"Lattjo Lajban". Stora Torget (UTGÅTT)

2020-09-07

Trädgårdsdagen. (UTGÅTT)

2020-10-22

Ljusets Kväll. Stora Torget (UTGÅTT)

2020-11-30--12-01

Julmarknad. Stora Torget (UTGÅTT till största del)

2021-01-13 Tjugondag Knut (preliminär aktivitet UTGÅTT)

Januari-februari 2021

Försäljning av årsmärke (Genomfört)

2021-05-08

Bilens Dag (FLYTTAS till senare tillfälle)

Maj-juni 2021

Björkar

Hela året

Distribution ED

Hela året

Pantomaten ICA Maxi

Hela året

Glasögoninsamling och Fönsterputsning