LC Enköping-Åsunda historia

(Sidan är under utarbetande)

Lions Club Enköping-Åsunda bildades den 13 maj 1975.

Den 13 maj undertecknades charterbrevet av Lions Internationella President, vilket får anses som det officiella datumet för klubbens bildande. Charterbrevet återfinns längre ner på sidan. Men bildandet initierades redan den 7 april 1975 då det genomfördes ett organisationsmöte på Odd Fellow i Enköping. Klicka på dessa länkar för att läsa kallelse till organisationssammanträde Kallelse till Organisationssammanträde samt protokoll från detsamma Protokoll Organisationssammanträde. Det är något oklart hur många medlemmar som klubben hade vid bildandet. Charterbrevet är undertecknat av 18 personer medan organisationsanmälan, se länk Organisationsanmälan, tar upp 16 namn. Uppgifter förekommer också om 17 initiala medlemmar - chartermedlemmar. Klubben kom snabbt igång med sin verksamhet och både det första styrelsemötet, Första styrelsemöte, och det första medemsmötet, Första medlemsmöte,  avhölls under april månad. Även protokollen från andra och tredje styrelse- respektive månadsmöten finns på följande länkar för att ge en bild av hur verksamheten var i inledningen. Andra styrelsemötetAndra medlemsmötetTredje styrelsemötetTredje månadsmötet.

En av chartermedlemmarna, Roine Erkenstål har tecknat ner lite om verksamheten på 70- och 80-talet. Under det första verksamhetsåret 1975 var medlemsavgiften 125 kr. Man höll en instiftelseceremoni och en instiftelsefest i Odd Fellowlokalen den 7 juni 1975. Några bilder från festen finns länge ner på sidan och på den här länken Stiftelsefesten. Alla bilder finns i klubbens dokumentarkiv.

Bland aktiviteterna det första året kan nämnas en skogsplantering och ett besök på Enköpingspostens tryckeri.

Verksamhetsåret 1983/84 var Christer Karlsson President. Då var verksamheten i full gång. Man deltog i arrangerandet av karnevalen i Enköping, för detta fick man 7 500 kr. Klubben åkte på skidresa till Bjursås, högg ved hos Lion Göran Sätterström och deltog i öppet hus på långvården. Distriktet brottades med medlemstapp men LC Enköping/Åsunda kom på sjätte plats vad gäller närvaro på aktiviteter – 70%  Årets aktiviteter gav 42 462 insamlade kronor, varav paketlotteriet vid julmarknaden gav 8 153 kr. Från distriktet i övrigt kan nämnas att det i Järfälla bildades en Lionessklubb; Freja. Höstfesten avhölls i hantverkslokalen den 6 oktober.

Verksamhetsåret 1984/85 var Lennart Norling President. Man anordnade tillsammans med Enköpingsposten cirkusföreställningar i Enköping där Lions sålde biljetter. Nettobehållningen var 0 kr, man får utgå från att PR-värdet var desto större. Bland aktiviteterna i övrigt kan nämnas månadsmöte med familjerna i Östa och även en svampplockningshelg där den 7-8 september. Klubben firade 10-årsjubileum och hade en jubileumsfest den 1 juni där bland annat fadderklubben deltog. Andra klubbar skänkte sammanlagt 7 000 kr till klubben i jubileumsgåvor. Man arrangerade luciakaffe för handikappade i idrottshuset och det traditionella paketlotteriet inbringade det året 7 740 kr. Under året lämnades 17 653 kr till cancerforskningen.

Verksamhetsåret 1985/86 var Jan Eklund president. Återigen arrangerade man en Karneval som gav ett överskott på 18 – 20 000 kr. Årets paketlotteri inbringade 5 500 kr med 541 sålda paket. Klubben stöttade dessutom EAI:s kurser i idrottspsykologi. På ett medlemsmöte i februari visades narkotikafilmen ”Gräs” vilket gjorde ett starkt intryck på medlemmarna. Man diskuterade även möjligheten att starta en Lionessklubb i Enköping. Från distriktet kom önskemål om att delta i insamlingar för Cancerfonden, Handikapphjälpmedel samt kamp mot Narkotika. Dessutom önskade man att Lions Enköping skulle ställa upp med en Zonordförande. Distriktet lämnade 225 000 kr till cancerfonden vid Akademiska. Höstfesten avhölls den 25 oktober i Hantverkslokalen och julmiddagen den 20 december. Årsavgiften var 400 kr vilket inkluderade mat.

Verksamhetsåret 1986/87 var Thomas Eklund president. Bland årets aktiviteter kan nämnas ett Familjerally den 12 september och att arrangemanget Lions Ljus blev nationellt en succé som hjälpte många mot blindhet och att få synen tillbaka. En trevlig Ladies Night anordnades av klubben. Fortfarande fanns önskemålet från distriktet om en zonordförande men inte heller detta år hittades någon kandidat från klubben. Den traditionella höstfesten ägde rum den 17 oktober och i övrigt så hade man ett uppskattat möte med damer hos Jan och Gertrud Eklund på Nya Glasmästeriet, en pimpelfest hos Thomas Eklund och en skogsaktivitet hos Göran Setterström.

Från 1989 kan nämnas att en Röda Fjädern kampanj genomfördes och att klubben arrangerade en fest för utställare i samband med mässan Enastående Enköping. Deltog gjorde 280 utställare och det gav klubben en nettointäkt på 30 000 kronor. Så långt Roines anteckningar.

Till 25-årsfesten den 8 april 2000 skrev Lennart Norling en drapa om bildandet av klubben och om aktiviteter och hjälpverksamhet som klubben genomfört under de första 25 åren. Drapan kan läsas i sin helhet via den här länken: Lennart Norlings drapa inför 25-årsfesten

Charterbrev

Charterbrev

  Några bilder från Stiftelsefesten den 7 juni 1975

Stiftelsefesten 1Stiftelsefesten 2

Stiftelsefesten 10Stiftelsefesten 19