Årsredovisning 2019/2020

Årsredovisning

Verksamheten i stort

Våren 2020 drabbades världen av Covid -19 pandemin. Detta innebar att vi varit tvungna att ställa in många av de planerade aktiviteterna. Styrelsemötena under våren gjordes per telefon och vissa frågor som har behövts beslutas av medlemmar har gjorts via mail till medlemmarna. Vårens månadsmöten ställdes in. Alla våra aktiviteter fram till dess att pandemin bröt ut har dock kunnat genomföras med gott resultat. Aktiviteterna och det resultat som de inbringarde redovisas särskilt längre ner i texten. Vissa aktiviteter även därefter har varit i stort sett opåverkade så som bidragen från Pantomaten på ICA Maxi och Arne Wåhlsteds fönsterputsning. Samarbetet med våra sponsorer i form av årskontrakt har utvecklats och utökats till alla parters belåtenhet. Trots avsaknaden av sedvanligt student- och nationaldagsfirande i stan så har aktiviteten med utsmyckning med björkar i centrum genomförts, i år i samarbete med scouterna. Det under förra året introducerade stipendiet Bäste Kamrat till några elever i varje årskurs 9 vid Enköpings grundskolor har utökats med fler deltagande skolor. Stipendiet skall hedra de elever som framröstade av kamraterna har uppträtt i linje med Lions etik. Eleven skall bland annat ha uppträtt artigt och vänligt, tagit aktiv ställning mot mobbing och diskriminering, hjälpt kamrater i och utanför skolan samt uppträtt schysst på sociala medier. Två särskilt utmärkande nya inslag i verksamheten har inträffat under verksamhetsåret. Det ena är en insamling bland våra sponsorer till en idrottsförening i Bosnien för ett läktabygge som bland annat har lett till en ökad sammanhållning och engagemang i den aktuella bosniska orten. Insamlingen har varit riktad mot just det projektet och har inte inneburit att andra stödinsatser har eftersatts. Det andra är en donation från en privatperson, fd enköpingsbon Ulf Davidsson, som via Lions Enköping skänkt en miljon kronor till forskning rörande Parkinssons sjukdom vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Bosnien

Hälsning från Bosnien

Att vi trots pandemin med alla dess följdverkningar även detta verksamhetsår har ytterligare förbättrat vårt resultat till fantastiska 1.694.780 kr visar bara på vilket engagemang våra sponsorer och enköpingsborna har och vilket förtroende Lions har när det gäller hjälpverksamhet!

Ett stort tack till alla våra sponsorer, företag såväl som privata, våra medlemmar och deras anhöriga för värdefulla insatser och engagemang under det gångna året!

Partner

Våra partners och sponsorer

Aktiviteterna

Lions Open i golf den 12 augusti 2019

Tävlingen lockade c:a 40 tävlande. Orresta GK ställde perfekta banor till förfogande. Arrangemanget genomfördes på ett professionellt sätt där Lion Christer Johansson var huvudansvarig och även fungerade som tävlingsledare. Ett dignande prisbord från många sponsorer mötte deltagarna. Deltagarna uttryckte sin stora uppskattning över ett perfekt arrangemang.
Resultat: 16 400 kr till Lions Cancerforskningsfond för forskning om barncancer.

Lattjo Lajban den 24 augusti 2019

Lattjo Lajban Barnens Dag genomfördes på Stora Torget i samverkan med Centrumsamverkan. Ett uppskattat arrangemang inte minst bland det stora antalet besökande barn. Klubben ställde upp med chokladhjul och tombola och som säkerhetsvakter i barnkarnevalen.
Resultat: 1 777 kr.

Trädgårdsdagen den 7 september 2019

I ett samarbete med Enköpings kommun genom fördes en mycket välbesökt aktivitet där uppskattningsvis 8000 besökare från hela Mälardalen under dagen gick runt och betraktade Parkernas Stad Enköping. LIONS bidrog med att vara värdar och anvisa platser och vara vägvisare. Dessutom var vi ansvariga för en miniutställning för Centrumsamverkan.
Resultat: 5 017 kr.

Ljusets Kväll den 24 oktober 2019

Aktiviteten går ut på att dels sälja annonser till företagare som vill stötta oss, dels att sälja och tända marschaller och lysa upp Torgbrunnen som en manifestation. Insamlade medel oavkortat går till LIONS egen Cancerforskningsfond och dedikerat till forskningen kring bröstcancer.
Resultat: 79 873 kr (brutto)

Julmarknad 1-2 december 2019

En gammaldags julmarknad anordnas under två dagar i samarbete mellan LIONS, Centrumsamverkan i anslutning till 1:a advent.

Under oktober - november sker försäljning av annonser till företagare i kommunen. Detta distribueras i en Jul/annons bilaga om 8 sidor i Enköpingsposten samt 4 sidor i Enköping Direkt.

Andra aktiviteter under denna week-end är

En annonsjakt i form av en tipsrunda med 32 frågor.

En paketinsamling och försäljning av hoptiggda c:a 550 paket

Gissa Grisens vikt med en levande gris

Chokladhjul

Lotteri - 3000 lotter

Försäljning av hemmagjorda grantomtar

Intäkter för hyra av torgplatser

Tomtetron med önskelista för barnen samt utdelning av godispåse

Totalt är detta den största inkomstbringande aktiviteten för LIONS Enköping.

Resultat: 142 549 kr.

Årsmärke/Årskontrakt under januari-februari

Detta är en årligen återkommande aktivitet där företagare bearbetas för att stödja LIONS verksamhet under innevarande år. Som tack får man ett inramat diplom. Priset är 250: - per diplom inklusive ram.

Vid detta tillfälle har även företagarna möjlighet att teckna ett årskontrakt på de aktiviteter som de önskar sponsra. Resultatet detta år blev 135 företag som i olika omfattning tecknade kontrakt.
Resultat: 28 150 kr

Fönsterputsning hela året

Lion Arne Wåhlstedt har fortsatt åka runt till olika företag och putsat fönster. Detta har genererat en ansenlig summa som det här verksamhetsåret öronmärktes att gå med 100 000 kr till Viktoriafonden i Enköping - familjer med barn som har Downs Syndrom. Dessutom har "inputsade" medel gått till Majblomman och till Bosnienprojektet.
Resultat: 134 000 kr

Bilens Dag och LIONS loppis

Arrangemanget ställdes in på grund av pandemin.

Björkarna i anslutning till Nationaldagen

På grund av pandemin så genomfördes aktiviteten i år i samverkan med scouterna i Enköping.
Resultat: 17 500 kr

Björkar

Enköping Direkt under tre kvartal

Distribution av Enköping Direkt till tidningsställen i kommunen genomförs varje fredag då ca 2 200 tidningar delas ut. Aktiviteten utgick under andra kvartalet 2020 på grund av pandemin.
Resultat: 57 300 kr

Pantomaten ICA Maxi hela året

Den som trycker på donationsknappen på pantomaten på ICA Maxi, donerar summan av sin pantning till Lions.
Resultat: 26 996 kr.

Parkeringsvärdar vid Grönsöö äppelmarknad.

Aktiviteten genomförs till förmån för De Glömda Barnen.
Resultat: 3 300 kr

Grönsöö

Insamling av begagnade glasögon

Ett väletablerat samarbete med optikerna i Enköping. Optikerna samlar in begagnade glasögon. LIONS samlar in och rengör samt förpackar dem. Optikerkedjan Synoptik tar emot förpackade glasögon bestämmer styrkan distribueras därefter till hjälpbehövande runt om i världen enligt speciella rutiner. Aktiviteten ger inget ekonomiskt tillskott.

Glasögon

Samarbete med Begravningsentrepenörerna i Enköping

Ett samarbete med Enköpings tre begravningsentreprenörer. LIONS åtagande är att hålla kontakt med begravningsentreprenörerna och förse dem med broschyrer. Broschyrerna fås från centralt håll.

Begravningsentreprenörerna föreslår och genomför försäljning i samband med sina begravningsuppdrag samt sköter alla kontakter med LIONS Cancerforskningsfond LCFF. På detta sätt har under verksamhetsåret 222 723 kr tillförts fonden.

Bidragens fördelning

De insamlade medlen har fördelats till ett stort antal mottagare. Bidragen har gått till både internationella, nationella samt lokala mottagare och projekt. Av de lokala mottagarna kan särskilt nämnas Little Lions, Majblommeföreningen, DHR Sommarro, Synskadades Riksförbund Enköping, Särskolorna, Stipendier till WGY, kulturskolan och grundskolan och nationellt är som vanligt Lions Cancerforskningsfond den som mottar störst bidrag. Bland övriga mottagare kan noteras en gåva av tre terapikatter till Kungsgårdens omvårdnadsboende, sponsring av en ny bil till RIA/Matbryggan samt att vi uppmärksammade säskilt den personal som under påskhelgen fick arbeta extra hårt på grund av pandemin på lasarettets akutmottagning och röntgenmottagning samt ambulansen och kommunenns hemtjänst.

Terapikatter

 Kungsgårdens tre terapikatter.

Matbryggan

Matbryggans nya bil

RöntgenAkutenAmbulansenHemtjänsten

Påskarbetande personal uppmärksammas

Sammanställning av utdelade bidrag

Bosnien Läktarbygge 125 050
Victoriafonden Downs Syndrom Enköping 100 000
Lions Cancerforskningsfond 84 000
Bil RIA - Matbryggan 40 000
Tält och LCIF 35 000
Rek medel 101O 28 860
Extra Bosnien Läktarbygge 25 050
Little Lions 25 000
Ljudanläggning 22 000
Majblommeföreningen 35 000
Bergvretens Särskola 20 000
DHR - Sommarro 15 000
   
Synskadades Riks Förbund Enköping 12 500
Stipendier ÅK 9 12 000
Terapikatter 10 438
ESK Puls 10 000
Operatioen Smile 10 000
Natashas barnläger 10 000
Scouterna 9 000
Little Lions 5 000
RonaldMcDonald 5 000
Lucia 5 000
Kulturskolan stipendier 4 500
SOS Barnbyar 3 600
Påskgodis till ambulansen och lasarettet 3 382
WGY stipendie 3 000
Påskgodis till hemtjänsten 1 600