Inbjudan till säljare julmarknad 2023

Lions Club Enköping inbjuder i samarbete med Pepparrotsstaden m fl säljare och skolklasser till den traditionella Julmarknaden på Stora Torget den 2-3 december.

Detaljer framgår av bifogade bilder. Anmälan -som vi vill ha senast den 13 november- gör du genom att använda nedanstående länk.

Varmt Väkomna!

https://forms.gle/V5Ztwz9WD3iUyJ6N6

Inbjudan Säljare Lions Pepparrotstaden JM 2023

 https://forms.gle/V5Ztwz9WD3iUyJ6N6

 

Bild JM Lördag

 

Bild JM Söndag