INBJUDAN TILL LIONS OPEN I GOLF

Lions Open 2021 20210705 0001

Våra julaktiviteter uppmärksammade i tidningen LION

Lion

Andra digitala månadsmötet

Den 26 april genomfördes klubbens andra digitala månadsmöte. Mötet inleddes med en timmes föreläsning av Anders Johansson, överläkare i neurologi vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska institutet. Föreläsningen berörde Parkinsons sjukdom i allmänhet och den forskning som Anders Johansson gör om sjukdomen. Ämnet blev aktuellt för klubben genom den donation som Enköpingsbon Ulf Davidsson skänkt till Anders Johanssons forskning via Lions i Enköping. Det var ett uttömmande och intressant anförande som engagerade både medlemmar och deras anhöriga. Man kan konstatera att den här typen av videoföreläsningar är ett intressant och fullt genomförbart koncept som kan involvera många att följa hemma från bostaden.

Mötet samlade 22 medlemmar samt ett antal anhöriga. Efter föredraget genomfördes ett rutinmässigt månadsmöte. Från senaste distriktsmöte orienterades bland annat om samarbetet mellan Lions och Barndiabetesfonden samt om den hjälpinsats som gjorts för de barn som skadades vid den stora explosionen i Beirut förra året.

Tyvärr kommer ju inte Bilens dag att kunna genomföras som planerat i år men däremot så kommer precis som tidigare år björkar att säljas (pågår) till butiker och företag i samband med nationaldagen och studentexamen. Detta sker i samarbete med ESK Fotboll och björkarna kommer att sättas upp den 3 juni och tas ner den 10 juni. Priset är oförändrat 150 kr/björk. Nästa aktivitet är Lions Open i golf som är preliminärbokad till den 22 augusti på Orresta men om den tävlingen går att genomföra beror förstås på pandemiläget och de regler och rekommendationer som råder vid tillfället.

Klubbens Hans Björkman är zonordförande för zon 2 under 2020-2021. Även nästa verksamhetsår, 2021-2022, kommer zonordöranden för zon 2 från Lions Enköping, nämligen Jan Hallström.

Ny medlem invigd

Klubbens senaste medlem Bertil Grenströmer, som invaldes i samband med förra månadens videomöte, erhöll i dag sina medlemsbevis vid en pandemianpassad minimal invigningsceremoni. Bertil är varmt välkommen i klubben som därmed är uppe i 42 medlemmar. Det är glädjande att medlemsantalet, som på något sätt speglar enköpingsbornas engagemang och vilja att göra hjälpinsatser, fortsätter den stigande trend som vi haft under en lång rad år nu.

Som ny medlem får man lova att följa Lions etik, arbeta för dess syften och ställa upp på de uppgifter och aktiviteter som klubben anordnar för att bland annat tillhandahålla hjälpinsatser i samhället.

Grenströmer edited

Från höger Lions President Jan-Erik Flink, Bertil Grenströmer, fadder Arne Wåhlstedt och klubbkomitténs ordförande Christer Johansson.

Första månadsmötet som videomöte genomfört

Den 15 februari genomfördes för första gången i klubben ett månadsmöte som ett videomöte. Uppslutningen var godkänd, 21 av klubbens 42 medlemmar deltog. Lite inledande trassligheter var det förstås med teknikaliteterna men i huvudsak så förlöpte mötet som förväntat och bör kunna utvecklas för framtida möten. En ny medlem, Bertil Grenströmer, hälsades välkommen till klubben och omnämndes av sin fadder Arne Wåhlstedt som en "klok och arbetsvillig person". En gedigen förstärkning har vi således fått till klubben.

Trots pandemin så har LIONS Enköping lyckats väl med de aktiviteter som vi ändå har kunnat genomföra och därigenom också kunnat bidra till flera olika insatser under hösten och vintern. Tyvärr är framtiden ännu oviss, dock står det klart att någon Bilens Dag kommer vi inte att kunna genomföra i vår som planerat utan den aktiviteten är preliminärt uppskjuten till hösten 2021. Läget längre fram får väl utvisa om det är möjligt då. Just nu pågår försäljningen av Årsmärken och tills vidare planerar vi också för att genomföra björkaktiviteten i anslutning till nationaldagen och studentexamen på något sätt.

Julgåvor till omvårdnadsboenden

I dag har Lionsklubbarna i Enköping, Grillby och Örsundsbro överlämnat gåvor med julgodis till boende och personal på kommunens tolv omvårdnadsboende. Även Medicinavdelningarna på lasarettet har fått gåvor. Gåvorna innehöll saker som var avsedda att sätta lite guldkant på tillvaron för de som tvingas vara ensamma i helgerna denna annorlunda jul och för de som kämpar för att ge äldre och sjuka en dräglig tillvaro. Chokladpraliner, pepparkakor, russin , dadlar, fikon och frukt fanns i de välfyllda kassarna.
Aktiviteten är gjord i samarbete med ICA Nära Bergvreten som har levererat varorna till Lions. Stort tack till ICA Nära Bergvreten för er positiva inställning och er mycket generösa sponsring av projektet!
Julgåva 201222 4Julgåva 201222 5Julgåva 201222 6Julgåva 201222 1
Julgåva 201222 2Julhälsning