Möten Verksamhetsåret 2019 - 2020

Månadsmöten

 Preliminär planering, kan komma att ändras.

  • Månadsmöten äger normalt rum 3:e måndagen varje månad kl 18.30.
    • Mötesplatserna varierar
    • (A) = Anhöriga välkomna delta.
16 september 2019 (A) Företagsbesök (A) Allas Vård och Omsorg
15 oktober 2019 Arbetsmöte Best Western/Park Astoria. Besök av 1. Vice DG i 101O
18 november 2019 (A) Företagsbesök
14 december 2019 (A) Julbord
27 januari 2020 Arbetsmöte Best Western/Park Astoria
17 februari 2020 (A) Arbetsmöte Best Western/Park Astoria
16 mars 2020 Bowlinghallen. Klubbmästerskap (INSTÄLLT)
6 april 2020 (A) Öppet styrelsemöte Ålands Hav (INSTÄLLT)
18 maj 2020 (A) Arbetsmöte Best Western/Park Astoria (INSTÄLLT)
15 juni 2020 Säsongsavslutning (INSTÄLLT)

Styrelsemöten

  • Styrelsemöten äger normalt rum varje månad kl 18.30.

 

2019-09-02

2019-09-30

2019-10-28

2019-11-25

2020-01-13

2020-02-10

2020-03-09

2020-04-06 (Telefonmöte)

2020-05-04 (Telefonmöte)

2020-06-08 (Telefonmöte)