Möten Verksamhetsåret 2017 - 2018

Månadsmöten

 Preliminär planering, kan komma att ändras.

  • Månadsmöten äger rum 3:e måndagen varje månad kl 18.30.
    • Mötesplatserna varierar
    • (A) = Anhöriga välkomna delta.
18 september 2017 (A) Uppstartmöte. Räkfrossa.
16 oktober 2017 Wallinska Gården. Besök av 1. Vice DG i 101U
20 november 2017 (A) Brandskyddsutbildning
16 december 2017 (A) Julbord. Beckasinen
22 januari 2018 Arbetsmöte
19 februari 2018 (A) Hjärt-Lung-Räddning
19 mars 2018 Bowlinghallen. Klubbmästerskap
16 april 2018 (A) Utlandsresa
22 maj 2018 (A) Företagsbesök
18 juni 2018 Säsongsavslutning

Styrelsemöten

  • Styrelsemöten äger rum 1:a måndagen varje månad kl 18.30.

 

2017-09-04

2017-10-02

2017-11-06

2017-12-04

2018-01-08

2018-02-05

2018-03-05

2018-04-16

2018-05-07

2018-06-04