Möten Verksamhetsåret 2021 - 2022

Månadsmöten

 Preliminär planering, kan komma att ändras, inte minst beroende på Covid-19

  • Månadsmöten äger normalt rum 3:e måndagen varje månad kl 18.00.
    • Mötesplatserna varierar
    • (A) = Anhöriga välkomna delta.
20 september 2021 (A) Öppet styrelsemöte Ålands Hav
18 oktober 2021 (A) Företagsbesök LifcoDental
15 november 2021 Arbetsmöte Best Western 
20 december 2021 (A) Julfest
24 januari 2022 (A) Arbetsmöte Best Western
21 februari 2022 Arbetsmöte / Företagsbesök
21 mars 2022 Bowlinghallen Klubbmästerskap 
11 april 2022 (A) Öppet styrelsemöte Ålands Hav 
16 maj 2022 Arbetsmöte
20 juni 2022 Säsongsavslutning

Styrelsemöten

  • Styrelsemöten äger normalt rum varje månad kl 18.00.

 

2021-09-06

2021-09-20 Öppet styrelsemöte Ålands hav

2021-10-04

2021-11-01

2021-12-06

2022-01-10

2022-02-07

2022-03-07

2022-04-11 Öppet styrelsemöte Ålands hav

2022-05-02

                                                                                                        2022-06-07