Möten Verksamhetsåret 2022 - 2023

Månadsmöten

Tider och innehåll är preliminära och kan komma att ändras

Månadsmöten äger normalt rum 3:e måndagen varje månad kl 18.00

Mötesplatserna varierar

(A) = Anhöriga välkomna delta.

Tid  Plats Innehåll
2022-09-17 Myggstigen Utbildningsdag 1
2022-10-12 Myggstigen Utbildningsdag 2
2022-09-28 (A) Ålands Hav Konferens/månadsmöte/trivselmöte 
2022-10-17 (A) Park Astoria Arbetsmöte med föredrag
2022-11-08 (A)

Trivselmöte Biblioteket. Presentation

Nobelpristagare  Litteratur / 

2022-11-21 Arbetsmöte/företagsbesök
2022-11-26 (A) Vårfrukyrkan Triveselmöte Konsert
2022-12-17 (A)  Prel. Beckasinen Julfest med respektive
2023-01-23  PA alt. Åsenstugan Arbetsmöte / Göran Davidsson
2023-02-07 (A) Trivselmöte. Besök Nunnorna Vallby
2023-02-20  PA Arbetsmöte / Företagsbesök
Mars v 13 (A) Bowlinghallen Trivselmöte/Klubbmästerskap bowling
Apr v 16 (A) Ålands Hav Konferens/medlemsmöte/trivselmöte
2023-05-15 Arbetsmöte/företagsbesök
Maj v 21 (A) Enavallen Trivselmöte/Klubbmästerskap bangolf
2023-06-19 Avslutning

 

Styrelsemöten

 

Tid Innehåll
2022-07-29 Informellt styrelsemöte
2022-08-22 Styrelsemöte
2022-09-28 Öppet styrelsemöte/konferens
2022-10-03 Styrelsemöte
2022-11-07 Styrelsemöte
2022-12-05 Styrelsemöte
2023-01-09 Styrelsemöte
2023-02-06 Styrelsemöte
2023-03-06 Styrelsemöte
2023-04-03 Styrelsemöte
Apr v 16 Öppet styrelsemöte/konferens
2023-05-08 Styrelsemöte
2023-06-05 Styrelsemöte avslutning