Möten Verksamhetsåret 2018 - 2019

Månadsmöten

 Preliminär planering, kan komma att ändras.

  • Månadsmöten äger rum 3:e måndagen varje månad kl 18.30.
    • Mötesplatserna varierar
    • (A) = Anhöriga välkomna delta.
17 september 2018 (A) Uppstartmöte. Räkfrossa.
15 oktober 2018 Arbetsmöte Best Western/Park Astoria. Besök av 1. Vice DG i 101U
19 november 2018 (A) Företagsbesök
15 december 2018 (A) Julbord
21 januari 2019 Arbetsmöte Best Western/Park Astoria
19 februari 2019 (A) Players Inn OBS ändrat datum!
18 mars 2019 Bowlinghallen. Klubbmästerskap
1 april 2019 (A) Öppet styrelsemöte Ålands Hav OBS Ändrat datum!
20 maj 2019 (A) Företagsbesök
17 juni 2019 Säsongsavslutning

Styrelsemöten

  • Styrelsemöten äger rum 1:a tisdagen varje månad kl 18.30.

 

2018-09-03

2018-10-02

2018-11-06

2018-12-04

2019-01-08

2019-02-05

2019-03-05

2019-04-02

2019-05-07

2019-06-04