Klubbmästerskap och utmärkelser

I anslutning till månadsmötet den 18 mars genomfördes klubbmästerskapet i bowling. Efter att ha avnjutit en god pyttipanna med ägg och genomfört mötesverksamheten drog spelet igång på fem banor. Det blev en hård kamp ända till de sista rutorna mellan främst tre medlemmar, regerande mästaren Bo Hesselstål, Olle Stedt och Hans Zander. När sista käglan hade fallit stod dock Hans som segrare. Hans fick motta det stiliga vandringspriset som det närmaste året kommer att inta en framträdande plats i det Zanderska hemmet. Stort grattis till Hans!

Fyra medlemmar tilldelades hedersbetygelser. Utmärkelsen för 15 års medlemskap tilldelades Bo Hesselstål och Bruno Stråhle. Utmärkelse för medlemsvärvning tilldelades Tomas Eklund och Christer Johansson. Stort grattis till de belönade.

Försäljningen av årsmärken och årskontrakt har löpt på bra och de sista grupperna kommer att avrapportera under veckan. Sammantaget har hittills genomförda aktiviteter gått bra och prognosen i halvtid pekar mot att klubben även i år kommer att kunna passera halvmiljonstrecket i utbetalade medel.

Närmast kommande evenemang är Bilens Dag den 4 maj med i stort sett samma program som förra året. Nytt för i år är att klubben under Bilens Dag kommer att samla in gamla mobiltelefoner för återvinning, ett projekt som förväntas både bidra till vårstädning av skåp och lådor i enköpingsbornas hem och ett bidrag till miljön. Mer om både programmet och telefoninsamlingen kommer i annonser och på annat sätt under våren.

IMG 6017

Lions och kampen mot diabetes

Första månadsmötet 2019 genomfördes måndagen den 21 januari som ett arbetsmöte på Park Astoria. Före de formella förhandlingarna avåts en god middag varefter medlemmarna fick en information om diabets och om diabetshunden Siri.

 

Diabets typ 1 - i dagligt tal kallad barndiabetes - har ca 50 000 drabbade i Sverige. Tre personer i genomsnitt insjuknar varje dag. Sjukdomen som oftast drabbar barn innebär att kroppen är i total avsaknad av insulinproduktion. Orsaken till sjukdomen är okänd och innebär en livslång kamp med kontroller och insulinintag då det för närvarande inte finns något botemedel. En person som lider av diabets typ 1 måste kontrollera sin blodsockerhalt en gång i halvtimmen, kalibrera sina övervakningshjälpmedel flera gånger dagligen samt tillföra insulin i samband med varje måltid. En behandling som kan vara betungande nog för en vuxen men som blir extra besvärlig när det gäller barn. De elektroniska hjälpmedel som finns att tillgå har en del brister, bland annat noggrannheten och tiden det tar för instrumentet att reagera på förändringar i blodsockerhalten. Fördröjningar som kan vara fatala då både för höga och för låga värden i värsta fall kan vara dödliga om de inte upptäcks i tid.

 

Ett mycket precisare hjälpmedel är en alarmerande hund - diabetshund - som med sin känsliga näsa kan tränas att mycket snabbt reagera både på för höga och för låga värden och markera eller alarmera. Hunden Siri genomgår just nu lämplighetstester som påbörjas vid sex månaders ålder. Lämplighetstesten innebär bland annat att hunden skall kunna arbeta utan att bli distraherad i olika situationer, arbeta bland andra människor och utan att bli rädd för höga ljud som skott eller fyrverkeriknallar. Siri håller nu på att testas och tränas för att klara lämplighetstesten. När Siri är godkänd börjar den egentliga träningen för att bli kvalificerad som diabetshund. Utbildningen tar ett och ett halvt år och genomförs både av certifierade hundutbildare och i hemmet. Klarar Siri lämplighetgstesten kommer Lions Enköping att sponsra hennes utbildning.

 

Vi önskar Siri lycka till i sin utbildning så att hon kan bli det stöd och hjälp som hennes husse så väl behöver!

Säsongsavslutning med julfest och hedersutmärkelse

Lördagen den 15 december hade klubben säsongsavslutning på Beckasinen. Kvällen inleddes med glöggmingel varefter de församlade bänkade sig för nästa programpunkt. Enköpings lucia anlände tillsammans med sina tärnor och underhöll en stund med vacker skönsång. Lions President Hans Björkman höll ett tacktal och överlämnade klubbens gåva till Lucia att användas till den verksamhet som årets luciatåg stöttar. När lucia tågat ut så vidtog ett kortare medlemsmöte. Tyvärr var uppslutningen till festen mindre än normalt av olika anledningar så mötet blev inte beslutsmässigt utan fick inriktas på orienterande punkter. Bland annat konstaterades att årets julmarknad åter hade uppnått ett mycket gott resultat om än något lägre än förra året. I januari kommer dessutom klubben att stå för värdskapet när distriktsrådsmötet förläggs till Enköping.

 

Lions högsta hedersbevisning är Melvin Jones Fellow (MJF), en utmärkelse som kan tilldelas särskilt förtjänta medlemmar eom har gjort betydande insatser för Lions. Om det finns särskilda skäl kan en Lion som redan erhållit MJF uppmärksammas med en ytterligare hedersbevisning nämligen Progressive Melvin Jones Fellow (PMJF). Enligt ett tidigare beslut inom klubben tilldelades under mötet Enköpingsklubbens Mr Lions, Olle Stedt utmärkelsen PMJF. Olle som erhöll MJF 2008 blev nu den första i klubben att även erhålla PMJF för sitt mångåriga, outtröttliga och engagerade arbete både inom klubben och inom distriktet. Hustru Christina uppvaktades med en blomma som uppskattning för sitt engaemang och stöd till Lions. Efter välförtjänta applåder till de belönade avslutades den formella delen av mötet och deltagarna kunde låta sig väl smaka av det rikliga och goda framdukade julbordet. Som kronan på verket dök senare Tomten upp och fördelade med varm hand och humor de medförda klapparna till deltagarna.

 

Trots den relativt ringa uppslutningen var stämningen som vanligt hög och god och innehöll såväl roliga historier som kraftfulla visor som ackompanjerade julbordet. En trevlig kväll i goda vänners lag och utmärkt arrangerat av klubbkommittén med Christer Johansson i spetsen.

 

Intressant medlemsmöte på Sparbanken

November månadsmöte genomfördes på Sparbanken i Enköping.  Peter Asplund och Sandra Widjeskog informerade om familjejuridik och allmänt om Sparbanken. Informationen var uppskattad och frågorna många, inte minst när det gällde det nya begreppet framtidsfullmakt. Föredragshållarna fick var sin blomma och varma applåder som tack för sina insatser.

 

Efter presentationen avnjöts landgång och dryck samt kaffe och god kaka innan de sedvanliga månadsmötesföerhandlingarna ägde rum. Bland annat informerades om den nya distriktsindelningen där antalet distrikt i Sverige förväntas gå från tio till fem och där Uppland och Stockholm kommer att bilda ett nytt distrikt. Vidare orienterades om att det första distriktsrådsmötet 2019 kommer att äga rum i Enköping den 26 januari där klubben kommer att stå för värdskapet. Inför julmarknaden kommer annonsering att ske i EHT den 23 november oich i EP i form av en annonsbilaga den 29 november. Klubbkommittén påminde om julfesten och nästa månadsmöte den 15 december där inbjudan och information kommer att komma ut de närmaste dagarna.

Årets Julmarknad genomförd

Lions traditionella julmarknad genomfördes i år den 1-2 december. Våra egna aktiviteter innehöll som vanligt Gissa Grisens Vikt, Paketlotteri, Tombola, Chokladhjul, Grantomtar, Tomte, Annonsjakt och naturligtvis även annonsförsäljning. Till det kom de andra aktiviteterna som Centrumsamverkan stod bakom som Luciakandidater, Street Feet, körsång mm samt Sparbankens ponnyridning och brandkåren. I år testades ett nytt grepp att annonsera med en julmarknadsbilaga i EP och motsvarande inslag i EHT. Utvärderingen framöver får väl visa på effekten av julbilagan men man kan nog förmoda att den uppmärksammades på ett annat sätt än den tidigare annonseringen hade gjort. Dessutom fick vi chansen att marknadsföra Lions och klubbens verksamhet på en helsida i bilagan. Detta tillsammans med ett bra reportage i EP från lördagens kommers gjorde att vi nådde ut bra till allmänheten.

 

Tyvärr så var vädrets makter inte riktigt med oss utan lördagen startades upp i regn under förmiddagen och sedan var vädret lite novembergrått och ruggigt resten av marknadsdagarna. Antalet knallar av såväl proffessionellt slag som mer amatörknallar var inte heller så stort som tidigare, men det är kanske en trend som vår julmarknad inte är ensam om. I alla fall så pekar den preliminära utvärderingen på ett nettoresultat nästan i paritet med föregående år, ca 140 000 kronor. Vi sålde i alla fall slut på alla grantomtar och alla julklappspaket - om än något färre än tidigare år - gick också åt under marknadsdagarna.

 

Som kuriosa kan nämnas att den lilla grisen - 37,6 kilo - tog sig en litren motionsrunda under lördagförmiddagen. Rådiga guljackor kunde dock snabbt återbörda grisen till sitt hägn. Den lilla utflykten bedöms dock inte ha påverkat grisens vikt i avgörande omfattning.

(Foton: Olle Stedt och Bo Waldemarsson)

JM fontänen

JM grantomtar

JM grisrymning

JM tomten

Ljusets Kväll blev en ny stor framgång

Ljusets Kväll den 25 oktober genomfördes i bra väder och blev en ny stor framgång för vår insamlingsverksamhet. Nytt för den här gången var att utöver den traditionella försäljningen av marschaller på och kring Stora Torget så fanns även ett uppslag med annonser infört i EnköpingsPosten där företag stödde insamlingen mot bröstcancer. I år så går dessutom pengarna till Lions Cancer Forsknings Fond vid Akademiska sjukhuset, LCFF, med dedikering bröstcancerforskning i stället för till Bröstcancerfonden. På så sätt säkertställs att en större andel av insamlade medel går till just forskningen och en minimal del till overhead.

Ljusets kväll

Bild: Hans Björkman

Under kvällen såldes 940 marschaller som placerades ut runt torgfontänen eller vid entéerna till butikerna i närheten av torget. Genom samarbetet med Centrumsamverkan var det många butiker som hade extra öppet den här kvällen. Totalt sett så inbringade kvällen strax under 50 000 kronor vilket är det största belopp som klubben någonsin samlat in till bröstcancerforskning.

 

Stort tack till alla enköpingsbor som bidrog under kvällen och inte minst till alla företag som stöttade insamlingen med sina annonser!