LIONS OPEN 2020 INSTÄLLT

På grund av den pågående coronaepidemin så har Lions Enköping beslutat att ställa in golftävlingen Lions Open som skulle spelats i augusti. Vi får hoppas på att situationen har förändrats så att tävlingen kan återkomma under 2021.

BJÖRKAR I CENTRUM ÄVEN I ÅR

Trots pågående coronaepidemi kommer centrum även i år att smyckas med björkar över studentexamen och nationaldagen. I år sker utsmyckningen i samverkan mellan Lions Enköping och Enköpings Scoutkår.

 
 

Påskgodsaker till vårdpersonal

Lions Enköping har i dag delat ut tapastallrikar till personalen på Akuten och Röntgen på Enköpings lasarett och till Ambulansen samt välmatade påskägg till personalen på kommunens hemtjänst i stan. Det har skett i samverkan med Smak ost-chark-deli samt Godisgallerian.
Lions önskar personalen en riktigt Glad Påsk och stort tack för ert engagemang och fantastiska arbete!

Påskhälsningimage3

Påskäggimage5image6

 

Terapikatter gladde äldreboende

Lions Enköping har överlämnat tre stycken så kallade digitala terapikatter till äldreboendet Kungsgården som därmed blir det första äldreboendet i kommunen att använda terapikatter. De konstgjorda katterna har en naturtrogen päls som kan borstas, de reagerar på beröring genom att spinna, jama, röra huvudet, öppna munnen och ögonen och slicka på tassen. Ibland kan katten lägga sig på rygg för att bli kliad på magen. Tanken är att katterna skall ge både stimulerande och lugnande effekt på framförallt målgruppen äldre med olika grad av demens.

Vid överlämningen var inte den målgruppen representerad men några närvarande andra boende blev genast förtjusta i de tre charmtrollen Maja, Gudrun och Charlie som vandrade från famn till famn. Man skulle kunna tycka att en konstgjord katt inte skulle imponera framförallt på någon som varit van vid levande katter tidigare i livet. Men flera av de äldre som nu fick chansen att känna på de här katterna hade tidigare kattvana och deras förtjusning var stor över det naturtrogna sättet som Maja och hennes kattkollegor uppträdde på. Erfarenheterna av digitala terapikatter från andra äldreboende i landet är mycket positiva och Kungsgården skall nu ta fram en plan för hur katterna bäst skall användas. I slutet av april kan vi förvänta oss en uppföljning och redovisning av hur katterna har tagits emot av den avsedda målgruppen.

Gåvan av katterna var ännu ett projekt från Lions Enköping där man satsar lokalt på att hjälpa utsatta och de som har det svårt i samhället. Det är bara helt naturligt att vi har en lokal profil på våra hjälpinsatser säger klubbens president Jan-Erik Flink. Det är ju alla enskilda enköpingsbor och inte minst alla de generösa affärsidkare och företag i Enköping som villigt ställer upp och sponsrar vår verksamhet som gör vår verksamhet möjlig.

Katt1

Katt9

Bilens Dag inställd

På grund av den rådande situationen med coronaviruset så har Lions Enköping och Centrumsamverkan fattat beslut att ställa in Bilens Dag som skulle genomförts lördagen den 9 maj.

Månadsmöte med intressant föredrag och inval

Februari månads medlemsmöte genomfördes på Park Astoria och inleddes med en som vanligt god måltid. Uppslutningen var god, även de anhöriga var inbjudna att delta, och efter måltiden samlades alla till att lyssna på kvällens gästföreläsare. Överstelöjtnant Gustav Dufberg från Livgardet höll ett engagerande och intressant föredrag om sin tid som mentor och handledare åt Afghanska armén 2011. Ett uppdrag som krävde både engagemang, eftertanke och stora mått av diplomati och kunskap om människorna, strukturerna, kulturen och sedvänjorna i landet. Påtagligt var de stora skillnaderna i hur ledning av regionerna och de militära förbanden fungerade i praktiken. Där släktskap, klansamhörighet och egenintressen kom före de formella befälslinjerna. Föredragshållaren berörde också de påfrestningar och osäkerheter som hemmavarande familjemedlemmar utsattes för och som också påverkade de som var utsända i en osäker och farlig miljö. De många frågorna efteråt visade att föreläsningen hade gjort stort intryck på de närvarande.

Efter föredraget förrättades inval av en ny Lions-medlem, Thomas Olsson, som efter att ha förklarat sig villig att följa Lions värdegrund och åta sig de uppgifter som klubben kan ålägga honom, erhöll Lionsnålen och ett diplom som bevis för sitt medlemskap. Lions Enköping hälsar Thomas varmt välkommen i klubben!

Därefter genomfördes sedvanliga mötesförhandlingar under presidentens ledning varefter mötet avslutades.