Ljusets kväll den 26 oktober

Den 26 oktober genomför Lions Enköping den traditionella Ljusets Kväll på Torget till förmån för Bröstcamcerfonden. Fontänen smyckas av ett tusental marschaller och även närliggande affärsidkare har möjlighet att stödja genom att köpa marschaller att sätta utanför sina butiker. Vi håller på mellan kl 16.00 och 20.00 och behållningen går som sagt oavkortat till Bröstcancerfonden. Kom och lys upp höstmörkret och hjälp till att även göra livet ljusare för de som drabbas av cancer.

Trädgårdsdagen

Lions deltog i Trädgårdsdagen med Lionkulan. I år hade vi fått plats vid Åpromenaden i stället för i Skolparken. Vi hade gott om utrymme för vår aktivitet men tyvärr så var vår plats lite "offside" för de besökare som strövade längst med ån. Detta och ett kraftigt åskoväder fram på eftermiddagen gjorde att resultatet blev lägre än vi hade hoppats på, ca 1300 kr netto. Men uppslutningen bland medlemmarna var god och aktiviteten flöt på bra. Särskilt under åskvädret :-)

Stort tack till Lars Nystrand som huvudansvarig och Hans Björkman och Bruno Stråle som ställde upp och slet vid uppställning och nedtagning. Nu blickar vi fram emot årets första medlemsmöte och räkfrossan den 18 september samt nästa aktivitet som är loppis i anslutning till Skördemarknaden.

Lions Enköping summerar och blickar framåt

Vid verksamhetsårets sista medlemsmöte i Lions Enköping i juni summerade den tillträdande klubbpresidenten Hans Björkman det gångna årets verksamhet och drog upp riktlinjerna för det kommande året. Precis som tidigare år har givmildheten hos enköpingsborna och hos de många företag som på olika sätt sponsrar och bidrar till Lions verksamhet varit imponerande.

Under de 15 aktiviteter med insamlingssyfte som klubben genomfört har ca 447 000 kr samlats in – en nivå som placerar enköpingsklubben bland topp 25 av de ca 430 klubbarna i Sverige. Bidragen har som framgår av tabellen gått till Lions internationella projekt liksom till nationella projekt där Lions Cancerforskningsfond har fått det största bidraget. Men klubben har också velat profilera sig på lokala hjälpinsatser vilka förra året uppgick till ca en tredjedel av utdelade bidrag. Bland de lokala mottagarna märks Madeleine Nordströms och Isabel Widmans barnhems- och skolprojekt Little Lions i Ghana, Anhörigcentrum på Villa Sandgatan och Majblommeföreningen och DHR Sommarro.

Antalet medlemmar i klubben har varit 33 och klubben har genomfört 10 medlemsmöten, en del i form av besök på företag där även medlemmarnas respektive har varit välkomna att delta. De sistnämnda har dessutom startat ett eget projekt i Lions regi – försäljning av grantomtar på julmarknaden. Tomtarna hade en strykande åtgång så nu planeras en utökad tillverkning inför den kommande marknaden.

Ett vinnande koncept behöver ju inte förändras från grunden så Hans Björkman signalerade en fortsättning av Lions traditionella aktiviteter även det innevarande verksamhetsåret. Naturligtvis blir julmarknaden den 2-3 december som vanligt den stora begivenheten med lotterier, chokladhjul, gissa grisens vikt, paketlotteri mm. En annan aktivitet som har gett stora bidrag till insamlingskassan är försäljningen av Lions Årsmärke till företag och privatpersoner. Genom att köpa årsmärket bidrar man till hjälpverksamheten och i utbyte får köparna dels ett tackdiplom att sätta på en framträdande plats, dels sitt namn och logotype i en helsides tackannons två gånger om året.

Andra traditionella aktiviteter är Ljusets Kväll till förmån för kampen mot bröstcancer i höst samt Loppis i maj då även några bidragsmottagare får chansen att berätta om sin verksamhet vid en utdelningsceremoni på torget. Alla dagar på året kan man dessutom skänka till Lions genom att välja donera på pantomaten på ICA Maxi i stället för att lösa in panten i kontanter. Även ett sådant enkelt litet bidrag gör nytta.

Alla aktiviteter och när de äger rum kan man hitta på Lions Enköping hemsida www.lionsenkoping.se. Klubben siktar även i år på att nå väl över 400 000 kr i insamlade medel och som vanligt skall understrykas att all medlemsverksamhet och administration bekostas av medlemmarna själva. Så alla enköpingsbor kan vara förvissade om att när ni lämnar ett bidrag till någon Lion – lätt igenkännbara i sina gula jackor och kepsar – så går ert bidrag oavkortat till hjälpverksamheten.

Lions Enköping ser fram emot ett nytt givande insamlingsår 2017–2018

Insamlat under 2016-2017: 447 000 kr

Mottagare av bidrag från Lions Enköping:
Anhörigcentrum Villa Sandgatan 25 000 kr
Bergvretens Grundsärskola 7 000 kr
Bröstcancerfonden/Ljusets kväll 16 000 kr
De glömda barnen 50 000 kr
DHR Sommarro 15 000 kr
Flyktingar 5 000 kr
Enköpings Lucia 4 000 kr
Ghana Little Lions 30 000 kr
Gymnasiesärskolan 2 000 kr
Jubileumsinsamling Lions 100 år 5 000 kr
Kulturskolan 4 500 kr
Kvinnojouren 5 000 kr
Lions Cancerforskningsfond 90 000 kr
Majblommeföreningens Dagläger Bredsand 15 000 kr
Natascha Anderssons Barnläger 10 000 kr
Nationella projekt 18 000 kr
Ronald McDonald 10 000 kr
SOS barnbyar i Keila och Dassa 3 500 kr
Synskadades Riksförbund Enköping 10 000 kr
Stipendium Westerlundska gymnasiet 2 000 kr
Särskolan Korsängen 8 000 kr
Tält med värme 25 000 kr
Världens barn 25 000 kr
För tidiga insatser under 2017-2018: 62 000 kr
Utdelat under 2016-2017: 447 000 kr

Lions Enköping medverkar vid Enköpingsmässan

Lions Enköping kommer att fungera som entrévärdar vid Enköpingsmässan den 21-22 april.

Högintressant månadsmöte

Månadsmötet den 20 februari bjöd på två högintressanta föreläsningar av två av våra bidragsmottagare, Ghana Little Lions och Synskadades Riksförbunds Enköpingsavdelning.

Little Lions grundare, Madeleine Nordström och Isabel Widman, båda 23 år gamla och bor i Enköping. Little Lions är en ideell organisation som kämpar för att behövande barn ska få en stabil framtid, ett tryggt hem och rätten till en utbildning. Dom startade projektet i december 2013 och har sedan dess grundat ett barnhem och startat en skola. Sedan projektet grundades har de drivit det gemensamt tillsammans med ghanianska Felicia Musah. Ett fantastiskt arbete av två unga kvinnor som vi har stötta med bidrag de senaste åren. Mer finns att läsa på deras hemsida www.littlelions.se och på Facebook.

Dessutom fick vi en intressant genomgång av två representanter från Synskadades Riksförbund. Arne som berättade om sin familj och arbete där han i vardagen har stor hjälp av sin ledarhund, Bingo. I Uppsala län finns 7 st Ledarhundar för synskadade och utbildningen av en hund kostar ca 400.000:-. Jan berättade om vilka hjälpmedel som finns och hur man kan utnyttja dessa. Han berättade dessutom om att kunskapen hur man ska hjälpa en synskadad är ganska begränsad. Därför har han skrivit ett häfte ”Ledsagare, hjälpare eller stjälpare” som kom till tack vare bidrag från vår klubb.

Läs mer på deras hemsida www.srf.nu