SKOLINFORMATION PÅ MÅNADSMÖTET

Månadsmötet den 16 maj bjöd inedningsvis på ett intressant föredrag om det nya gymnasiet. Rektor Daniel Hellström och programrektor Martina Ericson från Westerlundska Gymnasiet höll en väldigt uppskattad genomgång om den nya gymnasieskolan som är under uppförande. Intresset från de närvarande medlemmarna och respektive var stort, vilket avspeglades i en mängd frågor. Byggd hållbart med en stor del av stomme och konstruktionen i trä och med nytänk när det gäller ljusinsläpp, kontakt med omgivningen ute och välkomande ytor utomhus kommer skolan när den tas i bruk 2024 att vara Sveriges modernaste. Tillgång till ett stort kök, matsal och en stor aula - stans största samlingssal där bland annat kommunfullmäktige kommer att sammanträda - gör gymnasiet inte bara till en skola utan till en möjlig eventpunkt också för andra aktiviteter.

Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna blev Lion Swen Persson avtackad av sin mentor Olle Stedt. Efter 19 år som engagerad medlem i LC Enköping flyttar Swen och hustru Yvonne till Skåne för nya äventyr och möjligt engagemang i någon annan Lionsklubb. Klubben tackar Swen och Yvonne för deras insatser under sina år i klubben.

RektorernaSwen tackas