Aktuellt

   • Trädgårdsdagen
   • Lions deltog i Trädgårdsdagen med Lionkulan. I år hade vi fått plats vid Åpromenaden i stället för i Skolparken. Vi hade gott om utrymme för vår aktivitet men tyvärr så var vår plats lite "offside" för de besökare som strövade längst med ån. Detta och ett kraftigt åskoväder fram på eftermiddagen gjorde att resultatet blev lägre än vi hade hoppats på, ca 1300 kr netto. Men uppslutningen bland medlemmarna var god och aktiviteten flöt på bra. Särskilt under åskvädret :-). Stort tack till Lars Nystrand som huvudansvarig och Hans Björkman och Bruno Stråle som ställde upp och slet vid uppställning och nedtagning. Nu blickar vi fram emot årets första medlemsmöte och räkfrossan den 18 september samt nästa aktivitet som är loppis i anslutning till Skördemarknaden.

   • Lions Enköping summerar och blickar framåt
   • Vid verksamhetsårets sista medlemsmöte i Lions Enköping i juni summerade den tillträdande klubbpresidenten Hans Björkman det gångna årets verksamhet och drog upp riktlinjerna för det kommande året. Precis som tidigare år har givmildheten hos enköpingsborna och hos de många företag som på olika sätt sponsrar och bidrar till Lions verksamhet varit imponerande. Under de 15 aktiviteter med insamlingssyfte som klubben genomfört har ca 447 000 kr samlats in – en nivå som placerar enköpingsklubben bland topp 25 av de ca 430 klubbarna i Sverige. Bidragen har som framgår av tabellen gått till Lions internationella projekt liksom till nationella projekt där Lions Cancerforskningsfond har fått det största bidraget. Men kubben har också velat profilera sig på lokala hjälpinsatser vilka förra året uppgick till ca en tredjedel av utdelade bidrag. Bland de lokala mottagarna märks Madeleine Nordströms och Isabel Widmans barnhems- och skolprojekt Little Lions i Ghana, Anhörigcentrum på Villa Sandgatan och Majblommeföreningen och DHR Sommarro. Antalet medlemmar i klubben har varit 33 och klubben har genomfört 10 medlemsmöten, en del i form av besök på företag där även medlemmarnas respektive har varit välkomna att delta. De sistnämnda har dessutom startat ett eget projekt i Lions regi – försäljning av grantomtar på julmarknaden. Tomtarna hade en strykande åtgång så nu planeras en utökad tillverkning inför den kommande marknaden.
   • Ett vinnande koncept behöver ju inte förändras från grunden så Hans Björkman signalerade en fortsättning av Lions traditionella aktiviteter även det innevarande verksamhetsåret. Naturligtvis blir julmarknaden den 2-3 december som vanligt den stora begivenheten med lotterier, chokladhjul, gissa grisens vikt, paketlotteri mm. En annan aktivitet som har gett stora bidrag till insamlingskassan är försäljningen av Lions Årsmärke till företag och privatpersoner. Genom att köpa årsmärket bidrar man till hjälpverksamheten och i utbyte får köparna dels ett tackdiplom att sätta på en framträdande plats, dels sitt namn och logotype i en helsides tackannons två gånger om året. Andra traditionella aktiviteter är Ljusets Kväll till förmån för kampen mot bröstcancer i höst samt Loppis i maj då även några bidragsmottagare får chansen att berätta om sin verksamhet vid en utdelningsceremoni på torget. Alla dagar på året kan man dessutom skänka till Lions genom att välja donera på pantomaten på ICA Maxi i stället för att lösa in panten i kontanter. Även ett sådant enkelt litet bidrag gör nytta. Alla aktiviteter och när de äger rum kan man hitta på Lions Enköping hemsida www.lionsenkoping.se. Klubben siktar även i år på att nå väl över 400 000 kr i insamlade medel och som vanligt skall understrykas att all medlemsverksamhet och administration bekostas av medlemmarna själva. Så alla enköpingsbor kan vara förvissade om att när ni lämnar ett bidrag till någon Lion – lätt igenkännbara i sina gula jackor och kepsar – så går ert bidrag oavkortat till hjälpverksamheten.

   • Lions Enköping ser fram emot ett nytt givande insamlingsår 2017–2018
   •  
   • Insamlat under 2016-2017: 447 000 kr
   • Mottagare av bidrag från Lions Enköping
   • Anhörigcentrum Villa Sandgatan 25 000 kr
   • Bergvretens Grundsärskola 7 000 kr
   • Bröstcancerfonden/Ljusets kväll 16 000 kr
   • De glömda barnen 50 000 kr
   • DHR Sommarro 15 000 kr
   • Flyktingar 5 000 kr
   • Enköpings Lucia 4 000 kr
   • Ghana Little Lions 30 000 kr
   • Gymnasiesärskolan 2 000 kr
   • Jubileumsinsamling Lions 100 år 5 000 kr
   • Kulturskolan 4 500 kr
   • Kvinnojouren 5 000 kr
   • Lions Cancerforskningsfond 90 000 kr
   • Majblommeföreningens Dagläger Bredsand 15 000 kr
   • Natascha Anderssons Barnläger 10 000 kr
   • Nationella projekt 18 000 kr
   • Ronald McDonald 10 000 kr
   • SOS barnbyar i Keila och Dassa 3 500 kr
   • Synskadades Riksförbund Enköping 10 000 kr
   • Stipendium Westerlundska gymnasiet 2 000 kr
   • Särskolan Korsängen 8 000 kr
   • Tält med värme 25 000 kr
   • Världens barn 25 000 kr
   • För tidiga insatser under 2017-2018: 62 000 kr
   • Utdelat under 2016-2017: 447 000 kr
  • Lions Enköping medverkar vid Enköpingsmässan

  • Lions Enköping kommer att fungera som entrévärdar vid Enköpingsmässan den 21-22 april.

  • Högintressant månadsmöte

 • Månadsmötet den 20 februari bjöd på två högintressanta föreläsningar av två av våra bidragsmottagare, Ghana Little Lions och Synskadades Riksförbunds Enköpingsavdelning.

   • Little Lions grundare, Madeleine Nordström och Isabel Widman, båda 23 år gamla och bor i Enköping. Little Lions är en ideell organisation som kämpar för att behövande barn ska få en stabil framtid, ett tryggt hem och rätten till en utbildning. Dom startade projektet i december 2013 och har sedan dess grundat ett barnhem och startat en skola. Sedan projektet grundades har de drivit det gemensamt tillsammans med ghanianska Felicia Musah. Ett fantastiskt arbete av två unga kvinnor som vi har stötta med bidrag de senaste åren. Mer finns att läsa på deras hemsida www.littlelions.se och på Facebook.

   • Dessutom fick vi en intressant genomgång av två representanter från Synskadades Riksförbund. Arne som berättade om sin familj och arbete där han i vardagen har stor hjälp av sin ledarhund, Bingo. I Uppsala län finns 7 st Ledarhundar för synskadade och utbildningen av en hund kostar ca 400.000:-. Jan berättade om vilka hjälpmedel som finns och hur man kan utnyttja dessa. Han berättade dessutom om att kunskapen hur man ska hjälpa en synskadad är ganska begränsad. Därför har han skrivit ett häfte ”Ledsagare, hjälpare eller stjälpare” som kom till tack vare bidrag från vår klubb.

   • Läs mer på deras hemsida www.srf.nu

   Aktuellt i vår

   • Försäljning av årsmärken

   Just nu pågår försäljning av sk Årsmärken där Lions erbjuder företag och sponsorer att köpa ett märke för 250 kr. Märket i A4-format levereras i ram med glas och har blivit väldigt populärt inte minst bland affärsidkare som gärna skyltar med det i sina butiker.

   • Loppis
   • I maj arrangerar Lions loppis på Stora Torget. Förutom att vi har ett eget bord och säljer vad medlemmarna vill avvara så hyr vi också i överenskommelse med kommunen ut platser till skolklasser och privatpersoner som vill sälja saker på torget. Ett populärt arrangemang som oftast ger bra inkomster till klubben.
   • Björkar
   • I anslutning till nationaldagen och skolavslutningen säljer vi björkar till affärer och företag. Vi hugger björksly efter överenskommelse med markägare och säljer sedan dessa till butiker och företag. Lions svarar för uppsättning utanför entréer eller där man vill ha björkarna och företagaren svarar för vattning. Efter en vecka samlar Lions in de då något bedagade björkarna igen.
   • Övrigt
   • Kontinuerligt pågår insamling av glasögon och vi får inkomster genom att man kan donera sin pant i pantautomaten vid ICA Maxi till LIons. Inför 100-årsjubiléet diskuterar vi också någon form av manifestation framåt försommaren.
  • Insamling av julgranar

  • Julgransinsamlingen efter trettonhelgen som skedde i samverkan med ReTurn och ENA Energi gav en inkomst till klubbenshjälpverksamhet på 3 600 kr. Ett tillskott som inte skall föraktas fast med tanke på att det i Enköping då bara var 36 st som valde att utnyttja tjänsten så finns det en utvecklingspotential.

  • Julmarknaden

  • Årets julmarknad på torget blev en framgång trots stundtals lite motigt väder. Till detta bidrog naturligtvis det digra programmet där olika uppträdanden på scen avlöste varandra liksom andra inslag på och omkring torget. Förutom Lions traditionella aktiviteter hade vi i år också försäljning av grantomtar som ett nytt inslag. Ett initiativ av Lions damer som tillverkade - med visst bistånd från några Lion - och sålde jättefina grantomtar i ett vackert arrangerat stånd. Uppenbarligen ett uppskattat inslag då de gick åt som smör i solsken. Tomtarna var slutsålda redan efter första dagen. Förhoppningsvis kan det bli ett återkommande inslag på vår julmarknad.
   Uppslutningen på torget från enköpingsborna var god, framförallt på lördagen då vädret var nådigt om än inte speciellt jullikt. På söndagen kom dock snön - vågrätt! Mycket kraftig blåst och stundtals orkanbyar som fick stånd, diverse kransar, julpynt och påsar med luciabullar att i rask fart färdas över torget bort mot Paushuset. Lions bodar inklusive Grisen var dock väl förankrade!
   Årets resultat blev utmärkt. När aktivitetsansvarige Hans Björkman och kassören Olle Stedt hade kontrollräknat de två dagarnas kassor landar det preliminära nettoresultatet på drygt 140 000 kr. Ett resultat betydligt bättre än förra året och också väl över årets budgeterade inkomster. En stor del i det bra resultatet ligger också i annonsförsäljningen till våra sponsorer.

  • Traditionell julmarknad den 26 och 27 november på Stora Torget

  • Lions traditionella julmarknad går som vanligt av stapeln på stora Torget
  • Lördag den 26 november kl 10:00-16:00
  • 11:00 Invigningstal av kommunalrådet Anders Wikman
  • 11:10 Enköpings Kammarkör
  • 12:15 Presentation av Luciakandidaterna
  • 13:00 Enköpings Kammarkör
  • 14:00 Street Feet uppträder
  • 14:45 Presentation av Luciakandidaterna
  • Söndag den 27 november kl 11:00-16:00
  • 11:30 Kulturskolans Ungdomskör
  • 12:15 Presentation av Luciakandidaterna
  • 13:00 Kulturskolans Ungdomskör
  • 13:45 Street Feet uppträder
  • 14:30 Presentation av Luciakandidaterna
  • 15:15 Draging ocg prisutdelning - Lions Tipspromenad
  • 15:45 Vägning av Grisen
  • Dessutom
  • Gratis hästskjuts med hästen Grimm
  • Räddningstjänsten informerar
  • Café Ernst i Westerlundska gården
  • Utställningar på muséet
  • Båda dagarna är det julmarknad med tonvikt på hantverk, jul och vinter.
  • Dessutom Lions traditionella aktiviteter Annonsjakten, Gissa Grisens vikt, Chokladhjul, Tombola, Grantomtar och Paketlotteri
  • Välkomna!
  • Bra genomförd Ljusets Kväll den 27 oktober

   • Ljusets Kväll genomfördes den 27 oktober med ett utmärkt resultat. Samtliga införskaffade 1 000 marschaller såldes och det gav ett netto till Bröstcancerfonden på ca 15 400 kr. Efter en lite trevande början på kvällen så tog försäljningen ordentlig fart framåt sextiden. Ibland var kön lång, ända från vår bod upp till fontänen och vi var tvungna att öppna två kassor. Trots att det inte var någon parallell aktivitet som förra årets Tjejkväll var det ändå mycket enköpingsbor ute och många affärer runt torget hade förlängt öppettiderna. Vi gynnades också av bra väder, inte alltför kallt, uppehåll och oftast måttlig vind. Dessutom hade vi en väldigt stor och bra uppslutning av medlemmar, så våra gulklädda Lion syntes väl på torget. Enköpingsposten var där och gjorde ett reportage som var infört i fredagens tidning och vår annonsering på Facebook gav mycket stor respons. Över 800 likes eller kommentarer noterades under ett par timmar på torsdagkvällen.
 • Nästa aktivitet är Ljusets kväll torsdagen den 27 oktober

 • Traditionsenligt arrangerar Lions i Enköping Ljusets kväll på Stora Torget i samverkan med Centrumsamverkan. All behållning går till Bröstcancerfonden. Vi säljer marschaller till företag och affärer i kvarteren runt torget samt till allmänheten som får pryda fontänen på torget med de tända marschallerna. Det brukar bli en "strålande" upplevelse och ger många goda slantar till Bröstcancerfonden. Vi hoppas på en stor stöttning från Enköpingsborna även i år.

 • Månadsmöte den 17 oktober

 • Oktober månadsmöte genomfördes med god uppslutning under VLP ledning som ett arbetsmöte på Wallinska gården. Före mötesförhandlingarna invaldes en "nygammal" Lion, Åke Hedlund i klubben och hälsades varmt välkommen av medlemmarna och utrustades med vederbörliga diplom, nålar  mm samt vår gula "uniform".

 • Under mötesförhandlingarna redovisades främst styrelsens förslag till utgiftsbudget för 2016-2017 vilken godkändes av mötet. Styrelsen erhöll därmed mandat att, efter att ansökningar inkommit, genomföra de utbetalningar som framgår av budgeten. Verksamhetsplan och medlemsmatrikel i fickformat delades ut till närvarande. Övriga får sina exemplar tillsända på annat sätt. VLP informerade om att uppgiftsfördelning inför julmarknaden kommer att sändas ut i närtid.

 • Efter förhandlingaran informerade gästande 1. VDG Lena Carlgren bland annat om det genomförda distriktsmötet och guvernörsrådet. Därefter var det dags för förtäring som på sedvanligt sätt ordnats förnämligt av klubbkommittén och som avslutning hade TT sedvanlig utlottning av fina priser.

 •  

 • Världens Barn - Del 2 den 7-8 oktober 2016

 • Slutsummering av insamlingen
 • Den avslutande helgen gav ett mycket bra resultat. Sammanlagt, när båda helgerna summertas så samlade Lions Enköping in ca 22 500 kr till Världens Barn. Ett bra resultat, som inte riktigt nådde upp till förra årets nivå men ändå fullt godkänt.

 • Och ett stort tack till alla Lion som har kämpat med bössorna under de två helgerna.
 • Världens Barn - Del 1 den 30 september/1 oktober 2016

 • Resultat av insamlingens första del
  • Förra helgen skänkte Enköpingsborna ca 8.300 kr till Världens Barn genom Lions i Enköping insamlingsbössor. Ett bra resultat som till exempel skulle kunna innebära någon av följande hjälpinsatser:
   166 st mödravårdsbesök i Afrika eller
   166 st hälsopaket för nyfödda i Afghanistan eller
   320 vaccinationsdoser eller
   2.500 kryckor eller
   2 månadskostnader för att utbilda en barnmorska eller
   2.500 mål mat till undernärda barn eller
   2.600 behandlingar till barn med lunginflammation
  • Även en liten gåva kan således göra skillnad!
  • Kommande helg kommer ni åter att hitta Lions i sina gula jackor och kepsar på stan vid Stora Torget och vid Coop och vi hoppas på ett minst lika bra resultat den här avslutande helgen!
 • 24 september 2016

 • Skördemarknad och loppis på torget.
 • I bra väder och med ett ganska stort antal besökare genomfördes Lions Loppis på torget i samband med Skördemarknaden. Våra "gultröjor" Lars Nystrand som huvudansvarig och Hans Björkman var på plats och arrangerade och tog emot utställarna. De som ställde ut var mycket nöjda med arrangemang och bemötande, kanske hade Lions hoppats på att några fler skulle passat på att rensa sina förråd och skåp. I vilket fall som helst inbringade dagens aktivitet 2 600 kr till Lions hjälpverksamhet vilket som vanligt kommer väl till pass.