Årets Julmarknad genomförd

Lions traditionella julmarknad genomfördes i år den 1-2 december. Våra egna aktiviteter innehöll som vanligt Gissa Grisens Vikt, Paketlotteri, Tombola, Chokladhjul, Grantomtar, Tomte, Annonsjakt och naturligtvis även annonsförsäljning. Till det kom de andra aktiviteterna som Centrumsamverkan stod bakom som Luciakandidater, Street Feet, körsång mm och Sparbankens ponnyridning. I år testades ett nytt grepp med en julmarknadsbilaga i EP och motsvarande inslag i EHT. Utvärderingen framöver får väl visa på effekten av julbilagan men man kan nog förmoda att den uppmärksammades på ett annat sätt än den tidigare annonseringen hade gjort. Dessutom fick vi chansen att marknadsföra Lions och klubbens berksamhet på en helsida i bilagan. Detta tillsammans med ett bra reportage i EP från lördagens kommers gjorde nog att vi nådde ut bra till allmänheten.

 

Tyvärr så var vädrets makter inte riktigt med oss utan lördagen startades upp i regn under förmiddagen och sedan var vädret lite novembergrått och ruggigt resten av marknadsdagarna. Antalet knallar av såväl proffessionellt slag som mer amatörknallar var inte heller så stort som tidigare, men det är kanske en trend som vår julmarknad inte är ensam om. I alla fall så pekar den preliminära utvärderingen på ett nettoresultat nästan i paritet med föregående år, ca 140 000 kronor. Vi sålde i alla fall slut på alla grantomtar och alla julklappspaket - om än något färre än tidigafre år - gick också åt under marknadsdagarna.

 

Som kuriosa kan nämnas att den lilla grisen - 37,6 kilo - tog sig en litren motionsrunda under lördagförmiddagen. Rådiga guljackor kunde dock snabbt återbörda grisen till sitt hägn. Den lilla utflykten bedöms dock inte ha påverkat grisens vikt i avgörande omfattning.