Årsredovisning 2017/18

Verksamhetsåret 2017/18 innebar ett nytt "all time high" för klubben när det gäller insamlade och utbetalade medel. Förutom de traditionella aktiviteter som klubben genomfört under många år har två nya aktiviteter tillkommit som i mycket hög grad har bidragit till det utmärkta resultatet. Som ett komplement till höstens insamling Ljusets Kväll till förmån för bröstcancerforskning så startades en ny aktivitet på våren, Bilens Dag som riktade sig mot forskning rörande prostatacancer via Lions Cancerforskningsfond. Den insamlingen gav en nettointäkt på 92 000 kronor. Den andra nya aktiviteten är ett enmansverk av Lionmedlemmen Arne Wåhlstedt som på egen hand har putsat fönster åt företag och privatpersoner och på det sättet dragit in inte mindre än 108 000 kronor till förmån för Barndiabetesfonden. För sina engagerade insatser belönades Arne med Lions främsta utmärkelse Melvin Jones. Båda aktiviteterna finns med i verksamhetsplanen för året 2018/19 där resultatet av fönsterputsningen i år kommer att gå till forskning mot barncancer. Alla företag som på något sätt har bidragit och stöttat Lions arbete har på sedvanligt sätt tackats i stora annonser i lokalpressen och inte att förglömma, ett varmt tack till alla enskilda som har bidragit med gåvor, lottköp eller på annat sätt till klubbens hjälpverksamhet.

 

Länkar till Verksamhetsberättelsen för 2017/18 finns längst ner på sidan.

 

Nedan redovisas hur mycket pengar som samlats in och hur de har fördelats på olika hjälpbehov.

 

 Disponibelt  Kronor
 Ingående balans från 2016/17  50 678
 Insamlade medel 2017/18 646 118 
 DISPONIBLA MEDEL 696 796 
   
Utbetalat  
Lions Cancerforskningsfond -140 000
Barndiabetesfonden -108 094
Little Lions -30 000
Hörslinga -25 704
Lions tältprojket för katastrofinsatser (Nationellt Lionsprojekt) -25 000
Lions Cup Paraishockey -22 045
Övriga nationella och internationella insatser/projekt -21 614
Anhörigcentrum -20 012
De Glömda Barnen (Internationellt Lionsprojekt) -20 000
Bröstcancerfonden -20 000
DHR Sommarro -18 619
Majblommeföreningen -15 000
Bergvretens särskola -14 000
Mjukislejon till Akutmottagningen Enköpings lasarett -11 483
Natascha Andersons barnläger för Tjernobylbarn -10 000
Lions Club International Foundation Mässlingsbekämpning -10 000
Ronald McDonald Hus Uppsala -10 000
Enköpings Demensförening -10 000
Stipendier till skolor -8 500
Synskadades Riksförbund Enköping -5 000
Operation Smile (operation av barn i u-länder med allvarliga ansiktsmissbildningar) -5 000
Enköpings Lucia -4 000
SOS Barnbyar -3 600
Hjälp till enskild person -2 425
TOTALT UTBETALAT -560 096
   
Omkostnader  
Annonskostnader, priser, marschaller mm -119 362
   
Utgående balans till 2018/19  
UB 17  338

Länkar till verksamhetsberättelsen i pdf-format

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Del 1

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Del 2

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Del 3

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Del 4

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Del 5

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Del 6

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Del 7

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Del 8

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Del 9