Ny medlem invigd

Klubbens senaste medlem Bertil Grenströmer, som invaldes i samband med förra månadens videomöte, erhöll i dag sina medlemsbevis vid en pandemianpassad minimal invigningsceremoni. Bertil är varmt välkommen i klubben som därmed är uppe i 42 medlemmar. Det är glädjande att medlemsantalet, som på något sätt speglar enköpingsbornas engagemang och vilja att göra hjälpinsatser, fortsätter den stigande trend som vi haft under en lång rad år nu.

Som ny medlem får man lova att följa Lions etik, arbeta för dess syften och ställa upp på de uppgifter och aktiviteter som klubben anordnar för att bland annat tillhandahålla hjälpinsatser i samhället.

Grenströmer edited

Från höger Lions President Jan-Erik Flink, Bertil Grenströmer, fadder Arne Wåhlstedt och klubbkomitténs ordförande Christer Johansson.