Första månadsmötet som videomöte genomfört

Den 15 februari genomfördes för första gången i klubben ett månadsmöte som ett videomöte. Uppslutningen var godkänd, 21 av klubbens 42 medlemmar deltog. Lite inledande trassligheter var det förstås med teknikaliteterna men i huvudsak så förlöpte mötet som förväntat och bör kunna utvecklas för framtida möten. En ny medlem, Bertil Grenströmer, hälsades välkommen till klubben och omnämndes av sin fadder Arne Wåhlstedt som en "klok och arbetsvillig person". En gedigen förstärkning har vi således fått till klubben.

Trots pandemin så har LIONS Enköping lyckats väl med de aktiviteter som vi ändå har kunnat genomföra och därigenom också kunnat bidra till flera olika insatser under hösten och vintern. Tyvärr är framtiden ännu oviss, dock står det klart att någon Bilens Dag kommer vi inte att kunna genomföra i vår som planerat utan den aktiviteten är preliminärt uppskjuten till hösten 2021. Läget längre fram får väl utvisa om det är möjligt då. Just nu pågår försäljningen av Årsmärken och tills vidare planerar vi också för att genomföra björkaktiviteten i anslutning till nationaldagen och studentexamen på något sätt.