Medlem nr 40 invald

Verksamhetsårets första medlemsmöte genomfördes måndagen den 21 september på Allas Vård och Omsorg som också bjöd på förtäringen, smörgåstårta med tillhörande dryck, vilket närvarande visade stor uppskattning.

Till mötet var tre presumtiva nya medlemmar inbjudna, dessutom invaldes Agneta Nilsson som ny klubbmedlem varvid medlemsantalet nu har nått rekordhöga 40 personer. Agnetas fadder är Jan Hallström, en Lionveteran som nu återvänt till Enköping efter att i många år varit verksam i Uppsala. Vi hälsar både Agneta och Jan välkomna i kretsen.

LP Jan-Erik Flink gjorde en kort resumé över det gångna året som delvis har störts av den pågående pandemin då flera aktiviteter inte har kunnat genomföras alls eller varit påverkade av umgängesbegränsningarna. Trots detta har åter ett rekordstort resultat uppnåtts, dock till stor del beroende på att klubben varit förmedlare av en stor privat donation. Mer om det gångna verksamhetsåret kan läsas under fliken Årsredovisning.

Några medlemmar uppmärksammades särskilt. Jan-Åke Lennqvist erhöll utmärkelse för 45 års medlemskap och Hans Björkman erhöll Lions guldmedalj för sitt ledarskap under 100-års jubileet.

Förslaget till verksamhetsplan för 2020-2021 gicks igenom. Trots stor osäkerhet att kunna genomföra några av våra signaturaktiviteter så som Ljusets Kväll, Julmarknad och Bilens Dag så finns det ändå en förhoppning om att klubben även detta år skall kunna lämna ansenliga bidrag till angelägna hjälpprojekt.

På första bilden syns Agneta Nilsson ta emot diplom som bevis för sitt inträde i Lions, flankerad av sin fadder Jan Hallström och 1. LVP Hans Björkman under överinseende av LP Jan-Erik Flink.

IMG 7318

Jan-Åke Lennqvist har erhållit sin 45-års chevrong av LP Jan-Erik Flink.

IMG 7320

Hans Björkman erhåller Lions guldmedalj. Utdelare är LS Swen Persson.

IMG 7321