BJÖRKAR I CENTRUM ÄVEN I ÅR

Trots pågående coronaepidemi kommer centrum även i år att smyckas med björkar över studentexamen och nationaldagen. I år sker utsmyckningen i samverkan mellan Lions Enköping och Enköpings Scoutkår.