Terapikatter gladde äldreboende

Lions Enköping har överlämnat tre stycken så kallade digitala terapikatter till äldreboendet Kungsgården som därmed blir det första äldreboendet i kommunen att använda terapikatter. De konstgjorda katterna har en naturtrogen päls som kan borstas, de reagerar på beröring genom att spinna, jama, röra huvudet, öppna munnen och ögonen och slicka på tassen. Ibland kan katten lägga sig på rygg för att bli kliad på magen. Tanken är att katterna skall ge både stimulerande och lugnande effekt på framförallt målgruppen äldre med olika grad av demens.

Vid överlämningen var inte den målgruppen representerad men några närvarande andra boende blev genast förtjusta i de tre charmtrollen Maja, Gudrun och Charlie som vandrade från famn till famn. Man skulle kunna tycka att en konstgjord katt inte skulle imponera framförallt på någon som varit van vid levande katter tidigare i livet. Men flera av de äldre som nu fick chansen att känna på de här katterna hade tidigare kattvana och deras förtjusning var stor över det naturtrogna sättet som Maja och hennes kattkollegor uppträdde på. Erfarenheterna av digitala terapikatter från andra äldreboende i landet är mycket positiva och Kungsgården skall nu ta fram en plan för hur katterna bäst skall användas. I slutet av april kan vi förvänta oss en uppföljning och redovisning av hur katterna har tagits emot av den avsedda målgruppen.

Gåvan av katterna var ännu ett projekt från Lions Enköping där man satsar lokalt på att hjälpa utsatta och de som har det svårt i samhället. Det är bara helt naturligt att vi har en lokal profil på våra hjälpinsatser säger klubbens president Jan-Erik Flink. Det är ju alla enskilda enköpingsbor och inte minst alla de generösa affärsidkare och företag i Enköping som villigt ställer upp och sponsrar vår verksamhet som gör vår verksamhet möjlig.

Katt1

Katt9