Föredrag och inval av medlem nummer 38

Månadsmötet den 18 november inleddes med att Solveig Zander höll en orientering om äldrefrågor. Bland annat berörde hon förenklad hemtjänst, välfärdsteknik, sjukvård, tandvård och boende. 

Därefter förättades inval av klubbens 38:e medlem, Benny Schön, som erhöll sedvanliga bevis på sitt medlemskap i form av diplom och Lions pin. Även Bennys fadder, Ove Bergsten, uppmärksammades med ett diplom. Efter invalet vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Bland annat noterades att klubben hittills detta verksamhetsår betalat ut ca 160 000 kr till lokala, nationella och internationella projekt och mottagare. Vidare skedde en genomgång av arbetsläget inför klubbens signaturverksamhet, Lions Julmarknad den 30 november och 1 december. Arbetsläget var gott och under kontroll och resultatet av en omfattande planerings- och aktivitetsprocess som började redan i september.

Nästa månadsmötet blir lördagen den 14 december med sedvanligt julbord på Beckasinen och med framträdande av bland annat Enköpings Lucia.

Benny S liten