Inval och presidentbyte

Vid verksamhetsårets sista månadsmöte den 17 juni invaldes en ny medlem i klubben, Inger Antoni. Klubben har därmed 37 aktiva medlemmar. Vid samma möte lade sittande president Hans Björkman ner sitt ämbete efter två framgångsrika år som president och lämnade under sedvanligt högtidliga former över presidentregalierna till den nye presidenten Jan-Erik Flink. Klubben tackar Hans för gediget arbete under sin mamndatperiod och önskar Jan-Erik Lycka till vid rodret.

Ny medlem

Presidentskifte