Årsredovisning 2018/2019

Årsredovisning

Ännu en gång har klubben genomfört ett framgångsrikt verksamhetsår där vi har kunnat dela ut ca 450 000 kronor till hjälpbehövande och dessutom har vi en rejäl slant över i kassan för kommande insatser. Under året har klubben haft ett femtontal olika insamlingsaktiviteter där grunden är de traditionella aktivitetrna Julmarknad, Ljusets kväll, Loppis och Björkar och dit nu även Arnes fönsterputsning och Bilens Dag som genomfördes för andra året får räknas. Andra viktiga aktiviteter är Årsmärke, Tidningsdistribution och Lions Open. Resultatet av de olika aktiviteterna redovisas nedan. Även intresset för klubben och vår verksamhet ligger högt. Under verksamhetsåret har tre nya medlemmar valts in och klubben har nu totalt 37 ideellt arbetande medlemmar.

Alla träget arbetande medlemmar till trots så skulle klubben inte åter gjort ett så bra resultat om vi inte haft så välvilliga och positiva samarbetspartner och sammanlunda Enköpingsbor. Vi har dessutom ett givande samrabete med Enköpings Centrumsamverkan vilket båda organisationerna drar fördelar av. Vi kunde också för första gången erbjuda att teckna ett årligt samarbetsavtal där klubben och samarbetspartnern vid ett tillfälle kom överens om vilka aktiviteter som partnern var intresserade av att delta i och hur och när som fakturering skulle ske. En rationalisering för både klubben och partnern. Glädjande nog var det många av klubbens ca 225 samarbetspartner som nappade på möjligheten. De som ville fortsätta med den gamla modellen att ta beslut om deltagande vid varje särskit tillfälle var naturligtvis välkomna att fortsätta med den modellen.

Under året har tio medlemsmöten genomförts. Det har som vanligt varit en mix av arbetsmöten, företagsbesök, klubbmästerskap i bowling och så de samkvämsbetonade julfesten och säsongsavslutningen. Vid några av arbetsmötena har funktionärer från Lions medverkat och vid andra tillfällen har externa föreläsare haft intressanta genomgångar. Ett arbetsmöte har genomförts under en dagskryssning till Åland. Som vanligt så har klubbens kostnader för medlemsmötena betalats av medlemmarna själva. En av grunderna med Lions verksamhet är att insamlade medel skall gå oavkortat till hjälpverksamheten, klubbaktiviteter betalas av medlemmarna själva. Detta följs noggarnnt upp årligen av klubbens revisorer.

Under året introducerade klubben också ett nytt stipendium, Bäste Kamrat, att utdelas till några elever ur varje årskurs 9 vid Enköpings grundskolor. Fem av skolorna hade visat intresse för stipendiet. För att bli tilldelad stipendiet måste eleven ha uppträtt i linje med Lions etik vilket bland annat inneburit att eleven skall ha uppträtt artigt och vänligt, tagit aktiv ställning mot mobbing och didskriminering, hjälpt kamrater i och utanför skolan och uppträtt schysst på sociala medier.

När det gäller att fördela de insamlade medlen så har en stor andel gått till Lions Cancerforskningsfond. Men klubben har också strävat efter att stödja behövande lokat. Bland de lokala mottagarna kan nämnas Little LIons, Akutmottagningen, Kvinnopjouren, Majblomman, Handikappföreningarna, FUB och Anhörigcentrum. Som vanligt så delar inte Lions ut bidrag med automatik utan de som önskar bidrag måste komma in med en specificerad framställan till klubben även om man kanske i många år erhållit en summa.

De olika aktiviteterna har gett följande resultat:

Lions Open i golf den 12 augusti
Resultat 8 000 kr till Lions Cancerforskningsfond för bekämning av barncancer

Lions Open

Lattjo Lajban den 25 augusti
Ingen insamling utan endast PR-verksamhet

Trädgårdsdagen den 1 september
Resultat 2 750 kr.

Ljusets Kväll den 25 oktober
Resultat 46 000 kr till Lions Cancerforskningsfond mot bröstcancer

Ljusets Kvall

Julmarknaden den 1-2 december
Resultat 142 000 kr.

Julm 1Julm 2Julm 3

Årsmärket under januari-februari
Resultat 15 000 kr.

Arsmarke

Bilens Dag och Vårloppis den 4 maj
Resultat 67 000 mkr till Lions Cancerforskningsfond mot prostatacancer

Björkarna till nationaldagen
Resultat 17 500 kr.

Bjorkar

Distribution av EnaHåbotidningen (EnköpingDirekt) till tidningsställen
Resultat 77 000 kr.

EHT

Bidrag från ICA Maxi samt Pantomaten
Resultat 42 000 kr.

Insamling av begagnade glasögon
Denna verksamhet ger inget ekonomiskt tillskott men 500 par glasögon har samlats för återanvändning.

Arne Wåhlstedt fönsterputsning
Resultat 70 200 kr till Lions Cancerforskningsfond för bekämning av barncancer

Fonster

Parkeringsvärdar på Grönsöö Äppelmarknad
Resultat 3 000 kr till förmån för De Glömda Barnen

Samarbete med Begravningsentrepenörerna i Enköping
Resultat 30 000 kr betalade direkt till Lions Cancerforskningsfond

Under julmarknaden gjordes ett försök att samla in begagnade mobiltelefoner för renovering och återförsäljning alternativt materialåtervinning för de telefoner som inte bedömdes i sådant skick eller modernitetsgrad att de kunde återförsäljas. Insamlingen inbringade drygt 100 mobiltelefoner och diverse annna eklektronik. Av dessa var det dock bara en som företaget klubben samarbetade med, ATEA, bedömde kunna återföras ut på marknaden. För denna telefon erhöll dock klubben 289 kr. Många bäckar små...
Även om det ekonomska resultatet inte var så stort så innebar aktiivteten i alla fall att ett stort antal elektronikprylar togs omhand för återvinning i stället för att ta plats i skåp och lådor och kanske hamna på soptippen. Ett klimatsmart projekt.