Välbesökt månadsmöte med föredrag, inval och hedersbetygelser

Maj månads medlemsmöte som genomfördes på Best Western Park Astoria var välbesökt av såväl medlemmar som anhöriga. Dessutom var två intresserade möjligen blivande medlemmar inbjudna att följa mötet. Efter att en som vanligt god middag hade intagits samlades de närvarande för att genomföra ett digert program.

Först ut på plan var distrikt 101-O GMT koordinator medlemsutveckling Jan Hallström som höll en informativ genomgång och gav tips och råd att tänka på när det gällde rekrytering av nya medlemmar.

Efter Jans genomgång äntrade Maria Arosenius, kommunpolis i Enköping scenen. Maria berättade om polisens i Enköping organisation och arbete och gav en expose över brottslighetens utbredning i kommunen. En genomgång som uppenbarligen behandlade ett engagerande område av de många frågorna till Maria att döma.

Passande nog i medlemskoordinatorns närvaro kunde Presidenten Hans Björkman inviga två nya medlemmar i klubben. Elvir Blasevic och Sören Sillén fick motta diplom och lionsnål och hälsades välkomna av samtliga närvarande medlemmar. Faddrarna Arne Wåhlstedt och Hans Björkman honorerades med diplom.

Vice Presidenten Jan-Erik Flink tog därefter till orda till presidenten Hans Björkmans stora förvåning. Efter några inledande ord förärades Hans en av Lions främsta utmärkelser, Progressive Melvin Jones Fellowship. Han är den andre i klubben som erhåller denna utmärkelse och han får den för sitt mångåriga och outtröttliga och engagerade arbete i Lions anda. Det enorma arbete som Hans lägger ner på Lions saknar motstycke och utmärkelsen som ledsagades av varma applåder från de närvarande är synnerligen välförtjänt.

När VP Jan-Erik nu hade ångan uppe kallade han upp Christer Johansson till podiet. Christer belönades med Lions främsta utmärkelse, Melvin Jones Fellowship för många års träget och engagerat arbete i klubben. Christer har genom åren innehaft flera tunga kommittébefattningar, varit president och är motor och pådrivande när det gäller golftävlingen Lions Open som genomförs varje år, i år den 4 augusti. Även Christer fick varma och välförtjänta applåder för sin insats. Hans och Christers hustrur, Ingegerd och Gunilla hedrades med blommor som tack för sina insatser.

Efter alla dessa inledande moment så vidtog sedvanliga mötesförhandlingar i god ordning varefter presidenten kunde tacka alla närvarande och avsluta ett digert möte.

 
Nyinvalda
 
Nyinvalda Lion Sören Sillén och Elvir Blasevic tillsammans med LP Hans Björkman