Bilens Dag genomförd

För andra gången genomfördes Bilens Dag den 4 maj på Stora Torget i Enköping. Syftet med arrangemanget är att samla in bidrag till forskning mot prostatacancer och det sponsras av de bilföretag i bygden (Aros Auto, Möller Bil, Bra Bil och Hedin Bil) som köpte utställningsplats på torget samt av de företag som annonserade i EnköpingDirekt i anslutning till arrangemanget. Bidragande till insamlingen var också alla de enköpingsbor som villigt köpte lotter i Lions tält samt de utställare som hyrde en loppisplats. Preliminärt beräknas arrangemanget ha resulterat i ett netto på drygt 65 000 kr som kommer att skänkas till Lions Cancerforskningsfond, dedikerade till forskning mot prostatacancer.

Till alla bidragsgivare, stora som små, vill Lions Enköping rikta ett stort och varmt tack för ert engagemang för en angelägen forskning!

Lions genomförde också för första gången en organiserad insamling av mobiltelefoner och annan elektronik samt av begagnade glasögon. Glasögoninsamlingen som resulterade i att 244 par glasögon lämnades in under dagen ger inget ekonomiskt tillskott till Lions men glasögonen kommer att komma behövande ute i världen till godo. Insamlingen av mobiler och elektronik gav till resultat 1 bildskärm, 1 laptop, 4 läsplattor och 102 mobiltelefoner av varierande ålder och modernitet. De mobiler och utrustning som kan återförsäljas kommer att ge Lions ett ekonomiskt tillskott till forskningen mot prostatacancer. Hur stort det beloppet blir beror på hur stor mängd av det insamlade som bedöms säljbart. Den summan är ännu inte känd. Övrig utrustning går till materialåtervinning där framförallt ädla metaller kommer att utvinnas och därmed spara på utnyttjandet av jordens naturtillgångar. Som exempel kan nämnas att ett ton elektronikskrot ger ca 100 gram guld och 400-500 gram silver vilket när det gäller guldet är tretton gånger mer än ett ton guldmalm ger. Bara de 100 grammen guld betingar ett marknadspris på ca 38 000 kr.

På lördagen delade också Lions Enköping ut storcheckar till några av de som mottar bidrag i år. Årets mottagare var Lions Cancerforskningsfond (150 000 kr), Little Lions (30 000 kr), Majblommerföreningen (15 000 kr), DHR (15 000 kr), Kvinnojouren (5 000 kr) och Enögla Grundsärskola (9 400 kr).

I övrigt deltog och uppträdde också Prostatacancerföreningen i Uppsala län, Dragspelsklubben, Pecke Polis och Street Feet och dessutom var det målgång på torget i Arosmaran.