Klubbmästerskap och utmärkelser

I anslutning till månadsmötet den 18 mars genomfördes klubbmästerskapet i bowling. Efter att ha avnjutit en god pyttipanna med ägg och genomfört mötesverksamheten drog spelet igång på fem banor. Det blev en hård kamp ända till de sista rutorna mellan främst tre medlemmar, regerande mästaren Bo Hesselstål, Olle Stedt och Hans Zander. När sista käglan hade fallit stod dock Hans som segrare. Hans fick motta det stiliga vandringspriset som det närmaste året kommer att inta en framträdande plats i det Zanderska hemmet. Stort grattis till Hans!

Fyra medlemmar tilldelades hedersbetygelser. Utmärkelsen för 15 års medlemskap tilldelades Bo Hesselstål och Bruno Stråhle. Utmärkelse för medlemsvärvning tilldelades Tomas Eklund och Christer Johansson. Stort grattis till de belönade.

Försäljningen av årsmärken och årskontrakt har löpt på bra och de sista grupperna kommer att avrapportera under veckan. Sammantaget har hittills genomförda aktiviteter gått bra och prognosen i halvtid pekar mot att klubben även i år kommer att kunna passera halvmiljonstrecket i utbetalade medel.

Närmast kommande evenemang är Bilens Dag den 4 maj med i stort sett samma program som förra året. Nytt för i år är att klubben under Bilens Dag kommer att samla in gamla mobiltelefoner för återvinning, ett projekt som förväntas både bidra till vårstädning av skåp och lådor i enköpingsbornas hem och ett bidrag till miljön. Mer om både programmet och telefoninsamlingen kommer i annonser och på annat sätt under våren.

IMG 6017