Säsongsavslutning med julfest och hedersutmärkelse

Lördagen den 15 december hade klubben säsongsavslutning på Beckasinen. Kvällen inleddes med glöggmingel varefter de församlade bänkade sig för nästa programpunkt. Enköpings lucia anlände tillsammans med sina tärnor och underhöll en stund med vacker skönsång. Lions President Hans Björkman höll ett tacktal och överlämnade klubbens gåva till Lucia att användas till den verksamhet som årets luciatåg stöttar. När lucia tågat ut så vidtog ett kortare medlemsmöte. Tyvärr var uppslutningen till festen mindre än normalt av olika anledningar så mötet blev inte beslutsmässigt utan fick inriktas på orienterande punkter. Bland annat konstaterades att årets julmarknad åter hade uppnått ett mycket gott resultat om än något lägre än förra året. I januari kommer dessutom klubben att stå för värdskapet när distriktsrådsmötet förläggs till Enköping.

 

Lions högsta hedersbevisning är Melvin Jones Fellow (MJF), en utmärkelse som kan tilldelas särskilt förtjänta medlemmar eom har gjort betydande insatser för Lions. Om det finns särskilda skäl kan en Lion som redan erhållit MJF uppmärksammas med en ytterligare hedersbevisning nämligen Progressive Melvin Jones Fellow (PMJF). Enligt ett tidigare beslut inom klubben tilldelades under mötet Enköpingsklubbens Mr Lions, Olle Stedt utmärkelsen PMJF. Olle som erhöll MJF 2008 blev nu den första i klubben att även erhålla PMJF för sitt mångåriga, outtröttliga och engagerade arbete både inom klubben och inom distriktet. Hustru Christina uppvaktades med en blomma som uppskattning för sitt engaemang och stöd till Lions. Efter välförtjänta applåder till de belönade avslutades den formella delen av mötet och deltagarna kunde låta sig väl smaka av det rikliga och goda framdukade julbordet. Som kronan på verket dök senare Tomten upp och fördelade med varm hand och humor de medförda klapparna till deltagarna.

 

Trots den relativt ringa uppslutningen var stämningen som vanligt hög och god och innehöll såväl roliga historier som kraftfulla visor som ackompanjerade julbordet. En trevlig kväll i goda vänners lag och utmärkt arrangerat av klubbkommittén med Christer Johansson i spetsen.