Summering och uppstart

Verksamhetsårets första medlemsmöte genomfördes på First Hotel Park Astoria med 36 deltagande medlemmar och respektive. Efter att ha avätit en mycket god trerätters middag hölls sedvanliga mötesförhandlingar. Mötet inleddes med att Lions President Hans Björkman tilldelade Lion Arne Wåhlstedt en utmärkelse för sitt engagerade och idoga arbete med att putsa fönster åt företag och enskilda i Enköping. Resultatet av Arnes ansträngningar blev att hela det "inputsade" beloppet på 108 000 kr kunde utbetalas till Barndiabetesfonden. Arne kommer att fortsätta sitt putsande även detta verksamhetsår men då går de insamlade medlen till Lions Cancerforskningsfond med inriktning Banrncancerforskning. Senare under mötet blev Arne honorerad ännu en gång då han enligt medlemmarnas beslut tilldelades Lions främsta hedersutmärkelse Melvin Jones. Stort tack till Arne för hans insatser!

 

Summeringen av föregående verksamhetsårs resultat visar ännu en gång att klubben når ett nytt "all time high" när det gäller insamlade medel vilket gör oss till en av de mest framgångsrika klubbarna i Sverige. Året 2017/2018 slutade på 560 000 utdelade kronor. Julmarknaden med alla dess delar, Årsmärken, den nya aktiviteten Bilens Dag, distributiona av EHT samt Fönsterputsningen var de mest inkomstbringande aktiviteterna. Stort tack till alla de Enköpingsföretag, näringsidkare och privatpersoner som på olika sätt har sponsrat och bistått klubben under året. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete även under kommande verksamhetsår.

 

Resultatet innebär att klubben har kunnat stöttat ett stort antal projekt med i många fall stora belopp under året. Bland de lokala projekt som fått bidrag kan nämnas Little Lions, Anhörigcentrum, Majblomman, Handikappföreningarna, Synskadades Riksförbund, FUB samt flera av våra skolor med stipendier och sponsring av arrangemang. Nationellt har bidragen främst gått till cancerforskning genom Lions Cancerforskningsfond, Bröstcancerfonden, Barncancerfonden, Prostatacancerforskning samt till Barndiabetesfonden, Ronald McDonald Hus i Uppsala och Natascha Anderssons barnläger för barn från Tjernobylområdet. Internationellt har vi stöttat SOS Barnbyar, De Glömda Barnen, Flyktinghjälpen, bekämpning av mässling samt Lions tältprojekt för katastrofdrabbade områden.

 

Under innevarande verksamhetsår har redan några aktiviteter genomförts, bland annat Lions Open i Golf som samlade 37 tävlande och gav 7 900 kr till behövande, Lattjo Lajban och Trädgårdsdagen. Sedan följer resten av årets traditionella aktiviteter där närmast Ljusets Kväll till förmån för Bröstcancerforskning står på tur den 25 oktober och vidare den traditionella julmarknaden 1-2 december. Under våren hoppas vi på att kunna upprepa succén med Bilens Dag och under våren genomför vi också de återkommande aktiviteterna försäljning av Årsmärke, björkar kring skolavslutningen och nationaldagen samt under hela året distributiona av EHT på fredagar till tidningsställen runt om i kommunen. Inte att förglömma - du som lämnar pantburkar och flaskor på ICA Maxi - du kan donera din pant till Lions genom en enkel knapptryckning på automaten.

 

Klubben har i dag 34 aktiva medlemmar men vi har plats för många fler om några skulle vilja engagera sig ideellt för ett behjärtansvärt ändamål!