Lions Enköping summerar och blickar framåt

Vid verksamhetsårets sista medlemsmöte i Lions Enköping i juni summerade den tillträdande klubbpresidenten Hans Björkman det gångna årets verksamhet och drog upp riktlinjerna för det kommande året. Precis som tidigare år har givmildheten hos enköpingsborna och hos de många företag som på olika sätt sponsrar och bidrar till Lions verksamhet varit imponerande.

Under de 15 aktiviteter med insamlingssyfte som klubben genomfört har ca 447 000 kr samlats in – en nivå som placerar enköpingsklubben bland topp 25 av de ca 430 klubbarna i Sverige. Bidragen har som framgår av tabellen gått till Lions internationella projekt liksom till nationella projekt där Lions Cancerforskningsfond har fått det största bidraget. Men klubben har också velat profilera sig på lokala hjälpinsatser vilka förra året uppgick till ca en tredjedel av utdelade bidrag. Bland de lokala mottagarna märks Madeleine Nordströms och Isabel Widmans barnhems- och skolprojekt Little Lions i Ghana, Anhörigcentrum på Villa Sandgatan och Majblommeföreningen och DHR Sommarro.

Antalet medlemmar i klubben har varit 33 och klubben har genomfört 10 medlemsmöten, en del i form av besök på företag där även medlemmarnas respektive har varit välkomna att delta. De sistnämnda har dessutom startat ett eget projekt i Lions regi – försäljning av grantomtar på julmarknaden. Tomtarna hade en strykande åtgång så nu planeras en utökad tillverkning inför den kommande marknaden.

Ett vinnande koncept behöver ju inte förändras från grunden så Hans Björkman signalerade en fortsättning av Lions traditionella aktiviteter även det innevarande verksamhetsåret. Naturligtvis blir julmarknaden den 2-3 december som vanligt den stora begivenheten med lotterier, chokladhjul, gissa grisens vikt, paketlotteri mm. En annan aktivitet som har gett stora bidrag till insamlingskassan är försäljningen av Lions Årsmärke till företag och privatpersoner. Genom att köpa årsmärket bidrar man till hjälpverksamheten och i utbyte får köparna dels ett tackdiplom att sätta på en framträdande plats, dels sitt namn och logotype i en helsides tackannons två gånger om året.

Andra traditionella aktiviteter är Ljusets Kväll till förmån för kampen mot bröstcancer i höst samt Loppis i maj då även några bidragsmottagare får chansen att berätta om sin verksamhet vid en utdelningsceremoni på torget. Alla dagar på året kan man dessutom skänka till Lions genom att välja donera på pantomaten på ICA Maxi i stället för att lösa in panten i kontanter. Även ett sådant enkelt litet bidrag gör nytta.

Alla aktiviteter och när de äger rum kan man hitta på Lions Enköping hemsida www.lionsenkoping.se. Klubben siktar även i år på att nå väl över 400 000 kr i insamlade medel och som vanligt skall understrykas att all medlemsverksamhet och administration bekostas av medlemmarna själva. Så alla enköpingsbor kan vara förvissade om att när ni lämnar ett bidrag till någon Lion – lätt igenkännbara i sina gula jackor och kepsar – så går ert bidrag oavkortat till hjälpverksamheten.

Lions Enköping ser fram emot ett nytt givande insamlingsår 2017–2018

Insamlat under 2016-2017: 447 000 kr

Mottagare av bidrag från Lions Enköping:
Anhörigcentrum Villa Sandgatan 25 000 kr
Bergvretens Grundsärskola 7 000 kr
Bröstcancerfonden/Ljusets kväll 16 000 kr
De glömda barnen 50 000 kr
DHR Sommarro 15 000 kr
Flyktingar 5 000 kr
Enköpings Lucia 4 000 kr
Ghana Little Lions 30 000 kr
Gymnasiesärskolan 2 000 kr
Jubileumsinsamling Lions 100 år 5 000 kr
Kulturskolan 4 500 kr
Kvinnojouren 5 000 kr
Lions Cancerforskningsfond 90 000 kr
Majblommeföreningens Dagläger Bredsand 15 000 kr
Natascha Anderssons Barnläger 10 000 kr
Nationella projekt 18 000 kr
Ronald McDonald 10 000 kr
SOS barnbyar i Keila och Dassa 3 500 kr
Synskadades Riksförbund Enköping 10 000 kr
Stipendium Westerlundska gymnasiet 2 000 kr
Särskolan Korsängen 8 000 kr
Tält med värme 25 000 kr
Världens barn 25 000 kr
För tidiga insatser under 2017-2018: 62 000 kr
Utdelat under 2016-2017: 447 000 kr