Lions Enköping medverkar vid Enköpingsmässan

Lions Enköping kommer att fungera som entrévärdar vid Enköpingsmässan den 21-22 april.