Månadsmöte den 17 oktober

  • Oktober månadsmöte genomfördes med god uppslutning under VLP ledning som ett arbetsmöte på Wallinska gården. Före mötesförhandlingarna invaldes en "nygammal" Lion, Åke Hedlund i klubben och hälsades varmt välkommen av medlemmarna och utrustades med vederbörliga diplom, nålar mm samt vår gula "uniform".
    Under mötesförhandlingarna redovisades främst styrelsens förslag till utgiftsbudget för 2016-2017 vilken godkändes av mötet. Styrelsen erhöll därmed mandat att, efter att ansökningar inkommit, genomföra de utbetalningar som framgår av budgeten. Verksamhetsplan och medlemsmatrikel i fickformat delades ut till närvarande. Övriga får sina exemplar tillsända på annat sätt. VLP informerade om att uppgiftsfördelning inför julmarknaden kommer att sändas ut i närtid.
    Efter förhandlingaran informerade gästande 1. VDG Lena Carlgren bland annat om det genomförda distriktsmötet och guvernörsrådet. Därefter var det dags för förtäring som på sedvanligt sätt ordnats förnämligt av klubbkommittén och som avslutning hade TT sedvanlig utlottning av fina priser.