MÅNADSMÖTE MED INVAL OCH FÖREDRAG

Januari månadsmöte bjöd både på ett högintressant föredrag och inval av två nya medlemmar. Efter den gemensamma middagen föreläste Göran Davidsson på ett väldigt engagerat och entusiastiskt sätt om sitt projekt Tillsammanskraft till 1000. Projektet syftar bland annat till att förebygga våld, mobbning och otrygghet i skolorna och främja en bättre studiemiljö. Projektet har många beröringspunkter med Lions etik och värdegrund och mötet beslöt efter föredraget att lämna ett bidrag till projektet så att ytterligare barn i Enköpings kommun kan ta del av budskapet.

Vi hade också glädjen att få hälsa två nya medlemmar välkomna i klubben, Eva Danielsson och Eva Norling, som båda utan tvivel kommer att på ett utmärkt sätt bidra till klubbens verksamhet. Varmt välkomna Eva och Eva!